ഭൂപടമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെ?

ചെറുവണ്ണുര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്കായി ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ആയിടയ്ക്കാണു് (വര്‍ഷം 2002-2003) പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വിഭവഭൂപടമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമൊക്കെ വന്നതു്. അന്നു വരെ പഞ്ചായത്തില്‍, ആ പഞ്ചായത്തുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വില്ലേജിലുള്‍പ്പെട്ട ദേശങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തികളും, പ്രധാന റോഡുകളും ആപ്പീസുകളുടെ സ്ഥാനവും മറ്റും കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭൂപടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതു്. പിന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു വേണ്ടി കൈ കൊണ്ടു് വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വാര്‍ഡ് അതിര്‍ത്തികള്‍ കാണിക്കുന്ന ഭൂപടവും. ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വിഭവഭൂപടനിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍ ഞാനായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതു്. അന്നു് തിരുവനന്തപുരം കരകുളത്തുള്ള ഗ്രാമീണ പഠനകേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും വന്ന ശ്രീകുമാര്‍ ആയിരുന്നു ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാര്‍ഡുകളില്‍ നിന്നുള്ള വളണ്ടിയര്‍മാരുടെ സഹായത്തോടെ വിഭവഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിത്തന്നതു്. ജലവിഭവം, ആസ്തികളും ഭൂവിവിയോഗവും എന്നീ രണ്ടു് പ്രമേയങ്ങളിലുള്ള രണ്ടു സെറ്റ് ഭൂപടങ്ങളായിരുന്നു അന്നു് തയ്യാറാക്കിയതു്. വില്ലേജ് ആപ്പീസിലെ വില്ലേജ് കഡസ്ട്രല്‍ ഭൂപടവും ഫീല്‍ഡ് മെഷര്‍മെന്റ് ബുക്കുകളും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് പകര്‍പ്പെടുത്തു് ആ പകര്‍പ്പിലെ ഓരോ ഫീല്‍ഡും വെവ്വേറെ വെട്ടിയെടുത്തു് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീല്‍ഡില്‍ പോയി അവിടെത്തെ ഭൂവിനിയോഗവും, റോഡുകളും മറ്റു് ആസ്തികളും, കിണറുകളും തോടുകളും കുളങ്ങളും മറ്റും വരച്ചെടുത്തു് അവ വീണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചാണു് അന്നു് ആ ഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയതു്. പിന്നീടൊരിക്കല്‍ ഈ ഭൂപടങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തു് തീരുമാനങ്ങള്‍ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്തു മിനുട്സ് ബുക്കില്‍ വായിക്കാനിടവന്നു. അന്നത്തെ പഞ്ചായത്തു് സെക്രട്ടറി സാറിന്റെ മിനുട്സെഴുത്തു് രീതി, സ്റ്റേഷന്‍ വിട്ട ഗുഡ്സ് തീവണ്ടി പോലെ, തുടങ്ങിയാല്‍ ഫുള്‍സ്റ്റോപ്പാവുന്നതുവരെ നീട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള ഒരു പോക്കാണു്. ഇടയിലൊരു നിറുത്തല്‍ അചിന്ത്യം. ഈ ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാത്ത പോക്കിനിടയില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു വാക്കിന്റെ അക്ഷരവിന്യാസം തല്ക്കാലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കില്‍ കിട്ടിയ അക്ഷരങ്ങളുപയോഗിച്ചു് വാചകമെഴുതിത്തീര്‍ത്തു് അടുത്ത വാചകം തുടങ്ങും. ഭൂപടം, ബൂപടം, ബൂപഠം, ഭൂപഠം എന്നിങ്ങനെ പല സ്പെല്ലിങ്ങില്‍ ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വിഭവഭൂപടമുണ്ടായ കഥ ഞാന്‍ മിനുട്സില്‍ വായിച്ചറിഞ്ഞു.

ഭൂപടങ്ങള്‍ പണ്ടേ എന്റെയൊരു വീക്ക്നെസ്സായിരുന്നു. സ്കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ കിട്ടാവുന്നത്രയും പ്രമേയങ്ങളിലുള്ള ഭൂപടങ്ങള്‍ ഞാന്‍ പലേടങ്ങളില്‍ നിന്നായി ശേഖരിച്ചു. ചെറുവണ്ണൂരില്‍ നിന്നും ലീവെടുത്തു് എം എസ് സി പഠിക്കാന്‍ പോയപ്പോള്‍ ആ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സില്‍ നിന്നും ജി ഐ എസ്, റിമോട്ട് സെന്‍സിങ് എന്നീ ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുപയോഗിച്ചു് കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ഭൂപടനിര്‍മ്മാണം ഞാന്‍ പഠിച്ചു. അന്നു പഠിച്ചതു് ഇപ്പോ കുറേശ്ശെ മറന്നു തുടങ്ങിയോ എന്നൊരു സംശയം. “ഇരുമ്പും വിദ്യയും ഇരിക്കെ കെടും” എന്നാണല്ലോ. പഠിച്ച വിദ്യ തീരെ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു് മറന്നു പോവരുതല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഭൂപടമുണ്ടാക്കാന്‍ അറിയാത്തവര്‍ക്കായി എളുപ്പത്തില്‍ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നു പറയാം. നമുക്കു് കേരളത്തിന്റെയൊരു ഭൂപടം തന്നെയുണ്ടാക്കിക്കളയാം. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ടൂളുകളും സൌജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചു് തന്നെ നമുക്കീ പണി നടത്താം. റെഡിയല്ലേ?

ഇതിനായി നമുക്കു വേണ്ട സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍:

ക്യൂജിസ് – http://qgis.org/en/site/ ഇവിടുന്നു് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.
ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് – https://inkscape.org/en/ ഇവിടുന്നു് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.

ഇവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമുക്കു് പിന്നെ വേണ്ടതു് സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റാണു്.
ഈ കണ്ണിയില്‍ അതു കിട്ടും. http://gadm.org/country
വാണിജ്യേതര അവശ്യങ്ങള്‍ക്കും അക്കാദമിക്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ കണ്ണിയിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കു് അവരുടെ അനുമതി പ്രത്യേകമായി വാങ്ങണം.

http://gadm.org/country എന്ന പേജിലെ Download നു് അടിയിലുള്ള Country എന്ന കോംബോ ബോക്സില്‍ India തെരഞ്ഞെടുക്കുക. File format എന്ന കോംബോയില്‍ Shapefile തിരഞ്ഞെടുത്തു് OK ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബൗണ്ടറീസ് കാണിക്കുന്ന ചിത്രവും അതിനടിയില്‍ Download കണ്ണിയും വരും. ഇന്ത്യയുടെ ചിത്രത്തിലെ കാശ്മീരിന്റെ വെട്ടിമുറിച്ചുള്ള ചിത്രീകരണം കാര്യമാക്കേണ്ട. “ദാനം കിട്ടുന്ന പശുവിന്റെ പല്ലെണ്ണി നോക്കാന്‍ മെനക്കെടരുതെ”ന്നല്ലേ പ്രമാണം.

ആ Download കണ്ണിയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. IND_adm_shp.zip എന്ന ഫയല്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡയലോഗ് ബോക്‍സ് വരും. അതു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്യുക. 25 ഫയലുകളടങ്ങിയ ഫോള്‍ഡര്‍ കിട്ടും. അതിലെ IND_adm0.shp, IND_adm1.shp, IND_adm2.shp, IND_adm3.shp എന്നീ പ്രധാന ഫയലുകളും അവയുടെ അനുബന്ധ ഫയലുകളുമാണാ ഫോള്‍ഡറിലുള്ളതു്. കൂടെ ഒരു license.txt ഉം കാണും. IND_adm0.shp എന്ന ഫയലില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്റ്റേണല്‍ ബൗണ്ടറികളാണുള്ളതു്. IND_adm1.shp എന്ന ഫയലില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിര്‍ത്തികളും, IND_adm2.shp ല്‍ ജില്ലകളുടെ അതിര്‍ത്തികളും, IND_adm3.shp ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ താലൂക്കു വരെയുള്ള അതിര്‍ത്തികളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു.

റവന്യൂ വില്ലേജ് അതിര്‍ത്തികള്‍, പഞ്ചായത്തു, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അതിര്‍ത്തികള്‍ എന്നിവ ഇതില്‍ തല്ക്കാലം ലഭ്യമല്ല. കൂടെ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ, കുട്ടമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ നിന്നും വേര്‍പെടുത്തി എറണാകുളം ജില്ലയിലേക്കു് മാറ്റുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അതിര്‍ത്തികളാണീ ഫയലുകളിലുള്ളതു്. അവസാനമായി രൂപീകരിച്ച താമരശ്ശേരി താലൂക്കിന്റെയും മറ്റും അതിര്‍ത്തികളും ഇതില്‍ ലഭ്യമല്ല. വീണ്ടും, “ദാനം കിട്ടുന്ന പശുവിന്റെ പല്ലു്…” 🙂

ഇതിങ്ങനെ എപ്പഴുമെപ്പഴും പറയണമെന്നില്ല, ഭൂപടമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു പറഞ്ഞാ മതീന്നാണോ? ദിപ്പ ശര്യാക്കിത്തരാ…

നമുക്കു് കേരളത്തിലെ താലൂക്കുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഭൂപടം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കളയാം.

IND_adm3.shp ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ താലൂക്കു വരെയുള്ള അതിര്‍ത്തികളുള്‍ക്കൊള്ളുന്നതായതിനാല്‍ ആ ഫയല്‍ നമ്മള്‍ നേരത്തേ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ക്യൂജിസില്‍ തുറക്കുക. ഇതിനായി ക്യൂജിസ് തുറന്നു് അതിലെ Layer മെനുവില്‍ Add Layer>Add Vector Layer സബ്ബ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്‍സില്‍ File എന്ന Radio button ഉം Encoding – UTF-8 എന്നും സെലക്ടു ചെയ്തു് Source – Dataset എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബോക്‍സിനടുത്തുള്ള Browse ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-25 20-16-22

അപ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന ബോക്സില്‍ നിന്നും IND_adm3.shp സെലക്ടു ചെയ്തു് Open ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവന്‍ താലൂക്കുകളുടെയും അതിര്‍ത്തികള്‍ കാണിക്കുന്ന ഭൂപടം കാന്‍വാസില്‍ തെളിയും.

Screenshot from 2017-06-25 21-11-22

നമുക്കു് ഇന്ത്യ മുഴുവന്‍ വേണ്ടല്ലോ, കേരളം മാത്രം പോരേ? കേരളമൊഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും?

ഇതിനായി കാന്‍വാസിനിടത്തു വശത്തെ Layers Panel ലെ IND_adm3 എന്ന ലെയറില്‍ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ തെളിയുന്ന മെനുവില്‍ Toggle Editing ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ കാന്‍വാസിലെ ഭൂപടം എഡിറ്റ് മോഡിലേക്കു മാറും.

Screenshot from 2017-06-26 11-20-37

തുടര്‍ന്നു് IND_adm3 ലെയറില്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കു ചെയ്തു് കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Open Attribute Table ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റു പോലെ ഒരു പട്ടിക സ്ക്രീനില്‍ തെളിയും.ഇതാണു് നമ്മള്‍ തുറന്ന ഷേപ്പ്ഫയലിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിള്‍.

Screenshot from 2017-06-26 11-23-54

അതില്‍ NAME_1 എന്ന ഫീല്‍ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളും, NAME_2 ജില്ലകളും, NAME_3 താലൂക്കുകളുമാണു്. അതില്‍ NAME_1 എന്ന ഫീല്‍ഡില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്താല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ അക്ഷരമാലാക്രമത്തില്‍ സോര്‍ട്ടു ചെയ്തെടുക്കാം. അതില്‍ കേരളമൊഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്നിച്ചോ, ഒറ്റയൊറ്റയായോ സെലക്ടു ചെയ്തു് ഡിലീറ്റ് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു് ചെയ്തു് നീക്കിക്കളയുക, സാധാരണ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റില്‍ Rows ഡിലീറ്റു ചെയ്യുന്ന പോലെതന്നെ.

Screenshot from 2017-06-26 11-33-55

എന്നിട്ടു് Toggle Editing Mode ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 11-40-27

അപ്പോള്‍ Do you want to save the changes to layer IND_adm3? എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്‍സ് വരും. അതില്‍ Save ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു് Attribute Table ക്ലോസ് ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 11-40-51

അപ്പോള്‍ കാന്‍വാസില്‍ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം താലൂക്കുകളുടെ ഭൂപടം കാണാം.

Screenshot from 2017-06-26 11-45-32

കാന്‍വാസില്‍ Zoom ചെയ്തു് Pan ചെയ്തു് കേരളത്തെ നടുവിലേക്കു് കൊണ്ടു വരിക.

Screenshot from 2017-06-26 11-47-10

ഇനി വീണ്ടും Layers Panel ലെ IND_adm3 എന്ന ലെയറില്‍ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Properties സെലക്ടു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന Layer Properties ഡയലോഗ് ബോക്‍സിലെ ഇടത്തേ പാനലിലെ Labels ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അതില്‍ ആദ്യത്തെ കോംബോയില്‍ No Labels എന്നാവും കിടക്കുന്നതു്. അതിനെ Show labels for this layer എന്നാക്കി മാറ്റുക. തുടര്‍ന്നു് Label with കോംബോയില്‍ NAME_3 ഉം സെലക്ടു ചെയ്യുക. Apply, OK ബട്ടണുകള്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 12-01-25

അപ്പോള്‍ കാന്‍വാസിലെ ഭൂപടത്തില്‍ താലൂക്കുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്‍ വന്നതായി കാണാം.

ഇതു നമുക്കൊന്നു മലയാളത്തിലാക്കിയാലോ?

അതിനായി Layers Panel ലെ IND_adm3 എന്ന ലെയറില്‍ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Toggle Editing ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു് IND_adm3 ലെയറില്‍ ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കു ചെയ്തു് കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Open Attribute Table ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ കാണുന്ന (സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് പോലത്തെ) പട്ടികയ്ക്കു (ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിള്‍) മുകളിലെ New field ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 12-23-50

അപ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന Add field ഡയലോഗ് ബോക്സില്‍ താഴെ ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന വിധത്തില്‍ Name – NAME_3_ML, Type – Text(String), Length 75 എന്നിങ്ങനെ ചേര്‍ത്തു് OK ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് ഒരു ഫീല്‍ഡ് കൂടി ഉണ്ടാക്കുക.

Screenshot from 2017-06-26 12-39-02

എന്നിട്ടു് NAME_3 ഫീല്‍ഡിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകള്‍ക്കു് തത്തുല്യമായ മലയാളം പേരുകള്‍ NAME_3_ML ഫീല്‍ഡില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തു് ചേര്‍ക്കുക. അതിനു ശേഷം പട്ടികയ്ക്കു മുകളിലെ Toggle editing mode ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു് സേവ് ചെയ്യുക. ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിള്‍ (പട്ടിക) ക്ലോസ് ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 12-56-02

ഇനി Layers Panel ലെ IND_adm3 ലെയറില്‍ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Properties സെലക്ടു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന Layer Properties ഡയലോഗ് ബോക്‍സിലെ ഇടത്തേ പാനലിലെ Labels ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അതില്‍ ആദ്യത്തെ കോംബോയില്‍ Show labels for this layer എന്നും Label with കോംബോയില്‍ NAME_3_ML ഉം സെലക്ടു ചെയ്യുക. Apply, OK ബട്ടണുകള്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ കാന്‍വാസിലെ ഭൂപടത്തില്‍ താലൂക്കുകളുടെ മലയാളം പേരുകള്‍ വന്നതായി കാണാം.

Screenshot from 2017-06-26 13-24-15

ഈ ഭൂപടത്തിന്റെ കളര്‍ ഒന്നു മാറ്റിപ്പിടിച്ചാലോ? ഓരോ താലൂക്കിനും ഓരോ കളര്‍. എന്നാലല്ലേ ഭൂപടം കളര്‍ഫുള്ളാവൂ. നോക്കാം.

Layers Panel ലെ IND_adm3 ലെയറില്‍ മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ Properties സെലക്ടു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ വരുന്ന Layer Properties ഡയലോഗ് ബോക്‍സിലെ ഇടത്തേ പാനലിലെ Labels നു് തൊട്ടു മുകളിലുള്ള Style ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അതില്‍ ആദ്യത്തെ കോംബോയില്‍ Single symbol എന്നതു് മാറ്റി Categorised എന്നാക്കുക. Column എന്ന കോംബോ ക്ലിക്കു ചെയ്തു് NAME_3_ML എന്നാക്കുക. Color ramp എന്ന കോംബോയില്‍ Random colors സെലക്ടു ചെയ്യുക. ഇനി അതിനു താഴെയുള്ള Classify എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ അതിനു തൊട്ടു മുകളില്‍ താലൂക്കുകളുടെ നിറങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റു ചെയ്യും. ഇനി Apply, OK ബട്ടണുകള്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

Screenshot from 2017-06-26 18-00-50

കാന്‍വാസില്‍ ഭൂപടം പല നിറങ്ങളില്‍ തെളിയും.

ഇതിനെ നമുക്കു് പറ്റിയ ഒരു പേരില്‍ Project മെനുവിലെ Save ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് സേവ് ചെയ്യാം.

ഇനി Project മെനുവിലെ New Print Composer ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ OK ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ മാപ്പ് കമ്പോസര്‍ മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും.

Screenshot from 2017-06-26 16-07-37

കമ്പോസറില്‍ ഇടത്തു വശത്തെ Add new map എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്തു് കാന്‍വാസില്‍ ഇടത്തു് മേലെ മൂലയില്‍ ക്ലിക്കു് ചെയ്തു് വലത്തു് താഴെ മൂലയിലേക്കു് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. അപ്പോള്‍ ഭൂപടം കമ്പോസറിന്റെ കാന്‍വാസില്‍ കാണാം. കമ്പോസറിന്റെ Layout മെനുവില്‍ Move Content ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് ഭൂപടത്തിന്റെ പൊസിഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു് ശരിയാക്കാം. കമ്പോസറിന്റെ ഇടത്തു വശത്തെ ബട്ടണുകളില്‍ നിന്നും സ്കെയില്‍, നോര്‍ത്ത് ആരോ എന്നിവ ചേര്‍ക്കാം. എന്നിട്ടു് ഇതു് സേവ് ചെയ്യാം. കമ്പോസറില്‍ ഭൂപടം ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപാധികളൊക്കെയുണ്ടു കേട്ടോ. അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനു് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുകളിലെ Export as SVG എന്ന ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് ഇതിനെ എസ്‌വിജി ഫോര്‍മാറ്റില്‍ എക്സ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാം.

Screenshot from 2017-06-26 16-24-03

ഇതോടെ QGIS സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നു. QGIS ക്ലോസ് ചെയ്യുക.

ഇനി ഭൂപടത്തിന്റെ SVG ഫയലിനെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു് തുറക്കുക. അതില്‍ കാന്‍വാസിനു് ഇടത്തു വശത്തെ Draw freehand lines എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് കാന്‍വാസില്‍ ക്ലിക്കു് ചെയ്തു് കണ്‍ട്രോള്‍ കീ ഞെക്കിപ്പിടിച്ചു് ഭൂപടത്തിനു് ചുറ്റും ബോര്‍ഡര്‍ ഉണ്ടാക്കുക.

Screenshot from 2017-06-26 16-37-34

Screenshot from 2017-06-26 16-43-11

Object മെനുവിലെ Fill and Stroke ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വലത്തു വശത്തു് ഒരു വിന്‍ഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതില്‍ Stroke style എന്ന ടാബില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ഇപ്പോള്‍ വരച്ച ബോര്‍ഡറിന്റെ കട്ടി കൂട്ടാനും മറ്റും സാധിക്കും.

Screenshot from 2017-06-26 16-45-57

എന്നിട്ടു് കാന്‍വാസിനു് ഇടത്തു വശത്തെ Create and edit text objects ക്ലിക്കു ചെയ്തു് ഭൂപടത്തിന്റെ തലക്കെട്ടും മറ്റും ചേര്‍ക്കുക.

Screenshot from 2017-06-26 17-21-15

Screenshot from 2017-06-26 17-25-40

കുറച്ചൂടെ കലാവാസനയുള്ള ആളാണേല്‍ ഇനീം ഭൂപടത്തെ മൊഞ്ചാക്കിയെടുക്കാനുള്ള അസ്മാദികളൊക്കെ ഇങ്ക്സ്കേപ്പിലുമുണ്ടു് കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനു് മൊഞ്ചാക്കിയാല്‍ സേവ് ചെയ്തു് File മെനുവിലെ Save as ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. അതില്‍ പിഡിഎഫ് ഫോര്‍മാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു് സേവ് ചെയ്യുക. ഭൂപടം റെഡി. 🙂

ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഭൂപടം ഈ കണ്ണിയില്‍.

മലബാര്‍ വന്യജീവി സങ്കേതം – സര്‍വ്വേ

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ 21, 22, 23 മലബാര്‍ വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയില്‍ വച്ചു വനംവകുപ്പിന്റെയും മലബാര്‍ നാച്ചുറല്‍ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റിയുടേയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടന്ന, പക്ഷികള്‍, സസ്തനികള്‍, ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ സര്‍വ്വേയില്‍ ഞാനും പങ്കെടുത്തു. ആദ്യ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു് ശേഷം 3.30 മണിക്കു് കക്കയത്തു് വച്ചു് സത്യന്‍ മാഷെ (സത്യന്‍ മേപ്പയ്യൂര്‍) കണ്ടുമുട്ടിയതോടെ പരിപാടികള്‍ ആരംഭിച്ചു.  സത്യന്‍ മാഷുടെ കാറില്‍ ഡാംസൈറ്റിലെത്തി. നല്ല ചൂടുകാലമല്ലേ, തണുപ്പു് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കക്കയത്തെത്തിയപ്പോ നല്ല തണുപ്പു്. കോടമഞ്ഞും മഴയും. വനംവകുപ്പിന്റെ ക്യാമ്പ്ഷെഡിലിരുന്നപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടന്‍ചായ കിട്ടി. അര്‍മ്മാദം. സര്‍വ്വേ ടീമംഗങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. ഡാംസൈറ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. മലയണ്ണാന്‍, മലബാര്‍ ട്രീ നിംഫ് അഥവാ വനദേവതയെന്ന ചിത്രശലഭം, മലബാര്‍ ട്രോഗോണ്‍,  ഇന്ത്യന്‍ സ്വിഫ്റ്റ്‌ലെറ്റ്, ഡസ്കി ക്രാഗ് മാര്‍ട്ടിന്‍, ഹില്‍ മൈന, വൈറ്റ് ത്രോട്ടഡ് ഗ്രൌണ്ട് ത്രഷ്, വൈറ്റ് ബെല്ലീഡ് ട്രീ പൈ എന്നീ പക്ഷികളെ കണ്ടു. ബ്രൌണ്‍ ഹാക്ക് ഔളിന്റെ പാട്ടു് കേട്ടു. ക്യാറ്റ്സ് ഐ എന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ പടം കിട്ടി. ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം വക സ്ഥലത്തു് ഒരു തള്ളപ്പട്ടി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടു. കുറച്ചിരുട്ടിയപ്പോ അതാ വരുന്നു ഒരു ആമ. കേയ്‌ന്‍ ടര്‍ട്ടിലാണെന്നു തോന്നുന്നു, തിരിച്ചും മറിച്ചും പടമെടുത്തു. രാത്രിയില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ഫ്രോഗ് മൗത്ത് എന്ന പക്ഷിയെ കണ്ടു. മിക്കവരും പടങ്ങളെടുക്കുന്ന തിരക്കില്‍. പക്ഷിയുടെ പടമെടുക്കുന്ന പുട്ടുകുറ്റി ലെന്‍സുള്ള ക്യാമറയില്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം തീര്‍ത്താല്‍ തീരില്ല. ഓരോ പ്രദേശത്തേക്കുമുള്ള ടീമുകളെ നിശ്ചയിച്ചു് കഴിഞ്ഞു്,  രാത്രി ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞു് കിടന്നപ്പോള്‍ തണുത്തു വിറച്ചു.

പിറ്റേന്നു് അതിരാവിലെ വാച്ചറോടൊപ്പം ഞങ്ങള്‍ ടീമംഗങ്ങള്‍ ജീപ്പില്‍ ചാരങ്ങാടു് ഭാഗത്തേക്കു് പോയി. ചൂതുപാറയാണു് ഞങ്ങളുടെ സര്‍വ്വേ ഏരിയ. ചാരങ്ങാടെത്തി നേരം വെളുക്കാന്‍ കാത്തിരുന്നു. നേരം വെളുത്തപ്പോള്‍ അവിടെ നിന്നു് ചൂതുപാറയ്ക്കടുത്തുള്ള കോമ്പിയന്‍ ബീറ്റ് ക്യാമ്പ് ഷെഡിലേക്കു് നടക്കാന്‍ തുടങ്ങി. പോവുന്ന വഴി നിറയെ അട്ടയുണ്ടു്. അട്ടകടി ഇഷ്ടംപോലെ കൊണ്ടു. ലീച്ച് സോക്‍സും ഷൂവും ഇല്ലാത്തതിന്റെ വിഷമം ശരിക്കുമറിഞ്ഞു. പോവുന്ന വഴി കാട്ടുപോത്തിനെയും മലയണ്ണാനെയും കണ്ടു, സിമിറ്റാര്‍ വാര്‍ബ്ലറിന്റെ കൂടും അതിലെ മുട്ടകളും കണ്ടു. ഒമ്പതരയോടെ കോമ്പിയന്‍ ബീറ്റ് ക്യാമ്പ് ഷെഡിലെത്തി. ഈ സ്ഥലം കോഴിക്കോടു്, വയനാടു് ജില്ലകളുടെ അതിരിലാണു്. അവിടെ സിസിഎഫും ഡി എഫ് ഒയും റേഞ്ച് ആപ്പീസറും ഫോറസ്റ്റര്‍മാരും മറ്റു വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ തലേ ദിവസം അവിടെയെത്തി താമസിച്ച ശേഷം അന്നു രാവിലെ മടങ്ങാനിരിക്കുകയാണു്. അവര്‍ പോയ്ക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഒരു റൗണ്ട് പുറമെയൊക്കെ, ബാണാസുരസാഗര്‍ അണക്കെട്ടു വരെ പോയി നിരീക്ഷിച്ചു. റോബര്‍ ഫ്ലൈയെ കണ്ടു. ഹില്‍ മൈന, വൈറ്റ് ചീക്ക്ഡ് ബാര്‍ബിറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പ്ഡ് വാര്‍ബ്ലര്‍, മലബാര്‍ പാരക്കീറ്റ്, ലാര്‍ജ് ബില്‍ഡ് ക്രോ, ഇരട്ടത്തലച്ചി ബുള്‍ബുള്‍, ഓറിയന്റല്‍ വൈറ്റ് ഐ, ചെസ്റ്റ്നട് ഹെഡഡ് ബീ ഈറ്റര്‍, ബ്ലിറ്റ്സ് വാര്‍ബ്ലര്‍, ലിറ്റില്‍ സ്പൈഡര്‍ ഹണ്ടര്‍ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പക്ഷികളെ കണ്ടു. വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍ കണ്ട പൂമ്പാറ്റയുടെ പടമെടുക്കാന്‍ ഒന്നു് നിന്നു് സാകൂതം നോക്കുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്നൊരു കരച്ചിലോടെ അടുത്ത തിണ്ടിന്മോല്‍ നിന്നും ഒരു പക്ഷി തൊട്ടു മുന്നിലൂടെ പറന്നു പോയി. ഞെട്ടിപ്പോയി. നോക്കിയപ്പോള്‍ റെഡ് സ്പര്‍ ഫൌളാണു്. തിണ്ടിന്മേല്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ അതിന്റെ കൂടും, കൂട്ടിലെ മുട്ടകളും കണ്ടു. തിരികെ ക്യാമ്പ് ഷെഡിലേക്കു് വന്നു. മടങ്ങി വന്നു് കാലിന്മേല്‍ കയറിയ അട്ടകളെ നീക്കം ചെയ്തു. അപ്പോഴുണ്ടു് ഒരു വാച്ചര്‍ കാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചുരുളി എന്ന ഫേണിന്റെ (പന്നല്‍ച്ചെടി) തളിരിലകള്‍ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നു. തോരന്‍ വയ്ക്കാനാണത്രേ. അടിപൊളി. കുശാലായ ഉച്ചഭക്ഷണം. ചുരുളിത്തോരന്‍ അത്യുഗ്രന്‍. ഊണു കഴിഞ്ഞു് ഉറങ്ങി.

വൈകുന്നേരം ഉണര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഒന്നൂടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഹില്‍ മൈന, മൌണ്ടന്‍ ഇംപീരിയല്‍ പീജിയന്‍, റാപ്റ്ററുകള്‍, സര്‍പ്പന്റ് ഈഗ്ള്‍, കിങ്ഫിഷര്‍, റാക്കറ്റ് ടെയില്‍ഡ് ഡ്രോങ്കോ തുടങ്ങി നിരവധി പക്ഷികളെ കണ്ടു. നിരവധി ചിത്രശലഭങ്ങളും. ഇരുട്ടു പരക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നതിനു് മുമ്പു് തിരികെ ക്യാമ്പ് ഷെഡിലേക്കു്. ഇരുട്ടിയപ്പോള്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. രാത്രി ക്യാമ്പ് ഷെഡിനടുത്തു തന്നെയുള്ള കാട്ടുമാവിന്മേല്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ഫ്രോഗ് മൌത്ത്. അവയെ നിരീക്ഷിച്ചു് ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോള്‍ കാടിന്റെ സംഗീതവും ശ്രവിച്ചു് ഉറക്കം.

പിറ്റേന്നു് രാവിലെ ട്രാന്‍സെക്ടിലൂടെ നടന്നു കൊണ്ടു് പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിച്ചു. മ്ലാവുകളെ (മലമാന്‍) കണ്ടു. കൂടെയുള്ളവര്‍ നിരവധി പക്ഷികളുടെ പടങ്ങളെടുത്തു. എനിക്കു് ക്യാമറയില്ലാത്തതിന്റെ സങ്കടം. അട്ടകടിയും കൊണ്ടു് നടന്നു. തിരികെ ക്യാമ്പ് ഷെഡില്‍ വന്നു് അട്ടകളെ നീക്കി ഞങ്ങള്‍ സര്‍വ്വേ കണക്കുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പ്രഭാതഭക്ഷണവും കഴിച്ചു് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള പുറപ്പാടായി. ബാഗുകളെടുത്തു് ഫോറസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡിനും, വാച്ചര്‍ക്കുമൊപ്പം നടന്നു. ചാരങ്ങാട്ടെത്തിയപ്പോള്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ ജീപ്പ് ഞങ്ങളെയും കാത്തു് നില്പുണ്ടായിരുന്നു. ജീപ്പില്‍ തിരികെ ഡാംസൈറ്റിലെത്തി. അവിടെ സര്‍വ്വേ ചെയ്ത വിവരങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചു് എല്ലാവരുടേയും കൂടി ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയുമെടുത്തു. പിന്നെ തിരികെ വീട്ടിലേക്കു്.

മുള്ളമ്പാറ, കരിയാത്തുംപാറ, കക്കയം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ മൂന്നു പ്രാവശ്യമായി കക്കയത്തു പോവാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു. ജനുവരി നാലാം തീയ്യതി മുള്ളമ്പാറയും കക്കയവും ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കും സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുമൊപ്പവും, ജനുവരി എട്ടാം തീയ്യതി കരിയാത്തുംപാറയിലും കക്കയത്തും കുടുംബസമേതം ടൂറായും, ഫിബ്രവരി പതിനൊന്നാം തീയ്യതി കൂരാച്ചുണ്ടില്‍ എന്നോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരും മുമ്പു ജോലി ചെയ്തവരുമൊന്നിച്ചു് ട്രെക്കിങ്ങിനും പോയി. കരിയാത്തുംപാറയും മുള്ളമ്പാറയും കക്കയവും കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണു്.

2-20170217223730_-_2017-02-17_23-14-22

കുന്നുകള്‍ക്കിടയില്‍ കക്കയത്തിന്റെ സ്ഥാനം

വയലട – മുള്ളമ്പാറ

വയലടയ്ക്കടുത്തുള്ള മുള്ളമ്പാറയിലേക്കെത്താന്‍ ബാലുശ്ശേരി – താമരശ്ശേരി റൂട്ടിലുള്ള എസ്റ്റേറ്റ് മുക്കില്‍ നിന്നും കക്കയത്തേക്കുള്ള വഴിയിലുള്ള തലയാടു് നിന്നു് തിരിഞ്ഞു് വയലടയ്ക്കു് പോയി അവിടെ നിന്നും തിരിഞ്ഞു് കയറണം. ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍ മുള്ളമ്പാറയുടെ താഴെ വരെ പോകും. മുള്ളമ്പാറയുടെ താഴ്ഭാഗം വരെയുള്ള സ്ഥലം പനങ്ങാടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും, മുള്ളമ്പാറ നില്‍ക്കുന്നതു് കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുമാണു്. ഇതൊരു കൂറ്റന്‍ പാറക്കെട്ടാണു്. ഇവിടേക്കുള്ള വഴിയില്‍ വനംവകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള ചെറിയ ഫോറസ്റ്റ് പാച്ചുണ്ടു്. മുള്ളമ്പാറമേല്‍ കയറി താഴേക്കു നോക്കിയാല്‍ കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനവാസകേന്ദ്രങ്ങളും പെരുവണ്ണാമൂഴി റിസര്‍വ്വോയറുമെല്ലാം കാണാം. നിരവധി പേര്‍ സ്ഥിരമായി ഇവിടം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതു കൊണ്ടു് അവര്‍ കൊണ്ടു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്‍ മുഴുവന്‍ മാലിന്യമായി ഇവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഈയിടെയായി പരിസരവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‍ മാലിന്യമിടാന്‍ ചില ഇരുമ്പു കൊട്ടകള്‍ അവിടവിടെയായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മുള്ളമ്പാറയ്ക്കടുത്തു് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ടു്. അവയുടെ ഇടയില്‍ കൂറ്റന്‍ പാറകള്‍ ഇപ്പോ ഉരുണ്ടുമാറുമെന്നു തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ കിടപ്പുണ്ടു്. ആകെക്കൂടി ട്രെക്കിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം. ഞങ്ങള്‍ മണിച്ചേരിമല ആദിവാസി കോളനി സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം (അവിടെ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനവകുപ്പു് രണ്ടു് പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു് പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി നല്കാന്‍ തറയിട്ടിട്ടുണ്ടു്.) അതിനടുത്തുള്ള മുള്ളമ്പാറയില്‍ ചെന്നു് അവിടെ ആകെ ചുറ്റിനടന്നു കണ്ട ശേഷം കക്കയത്തേക്കു തിരിച്ചു. മുള്ളമ്പാറമേല്‍ കയറിയിറങ്ങി ക്ഷീണിച്ചപ്പോ താഴെയുള്ള കടയില്‍ നിന്നും ഒരു പാക്കറ്റ് എള്ളുണ്ട വാങ്ങി കുറച്ചെണ്ണം തിന്നു ബാക്കി വാഹനത്തില്‍ വച്ചു. അവിടുന്നു് കക്കയം ഡാംസൈറ്റിലേക്കു പോയി  അവിടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഏര്‍പ്പാടുകള്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വാഹത്തിന്റെ സൈഡ് ഗ്ലാസുകള്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ മറന്നു പോയിരുന്നു. വണ്ടിയിലെ എള്ളുണ്ടപ്പാക്കറ്റ് കുരങ്ങന്‍മാര്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു. അവരതെടുത്തുകൊണ്ടോടി മരത്തില്‍ കയറി. വണ്ടിയിലെ ഫയലുകളും ലോഗ് ബുക്കുമൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാഞ്ഞതു ഭാഗ്യം. ഞങ്ങളാകട്ടെ, എള്ളുണ്ടയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ സങ്കടത്തോടെ ചെയ്യേണ്ട പണികളെല്ലാം ചെയ്തു തീര്‍ത്തു് തിരികെപ്പോന്നു.

കരിയാത്തുംപാറ

ശ്രീധന്യയുടെ ആങ്ങള അനുവും ഭാര്യ രാഖിയും വീട്ടില്‍ വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ എല്ലാവരും കൂടി പിറ്റേദിവസം കക്കയത്തു പോവാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. കുടുംബത്തോടൊപ്പം കരിയാത്തുംപാറയില്‍ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോള്‍ത്തന്നെ വേറെയും ചില സന്ദര്‍ശകരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അവിടെ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ റിസര്‍വ്വോയറിനപ്പുറം, പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കക്കയത്തെ ഉയര്‍ന്ന മലനിരകളുടെ ദൃശ്യം മനോഹരമാണു്. ഇവിടെ ആവശ്യക്കാര്‍ക്കു് റൂമുകള്‍ റെന്റിനു് ലഭിക്കും. വേണമെങ്കില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കു് താമസിക്കാം. പക്ഷേ വരുന്ന സന്ദര്‍ശകര്‍ പ്ലാസ്റ്റിക്‍ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ യാതൊരുവിധ തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ ഇവിടെ ചിതറിയിട്ടു പോവുന്നതു് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ആകര്‍ഷണീയത അധികം താമസിയാതെ ഇല്ലാതാക്കിക്കളഞ്ഞേക്കാം. ശ്രേയ റിസര്‍വ്വോയറിലെ ചെറിയ മീനുകള്‍ കണ്ടു് അവയെ പിടിക്കാനിറങ്ങി. വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയാല്‍ പിന്നെ അവള്‍ക്കു് കേറിപ്പോരാന്‍ തോന്നില്ല. ഒടുക്കം കരഞ്ഞു വിളിക്കുന്ന അവളെ എടുത്തു കൊണ്ടു വാഹനത്തില്‍ തിരികെ കയറ്റേണ്ടിവന്നു.

കക്കയം

കക്കയത്തേക്കു് കോഴിക്കോടു നിന്നും ബാലുശ്ശേരി വഴി നേരിട്ടു് ബസ്സുണ്ടു്. പേരാമ്പ്ര നിന്നും കൂരാച്ചുണ്ടു് വഴി കക്കയത്തേക്കു് ബസ്സില്‍ വരാം. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ കക്കയം പോലീസ് ക്യാമ്പിനെപ്പറ്റിയും അവിടെ വച്ചു് റീജ്യനല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന രാജനെ ഉരുട്ടിക്കൊന്നതിനെപ്പറ്റിയും കേള്‍ക്കാത്തവരുണ്ടാവില്ല. അന്നു് കക്കയം ഡാമിന്റെ പണി നടക്കുന്ന കാലം കൂടിയായതിനാല്‍ കക്കയം തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. ഡാമിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞു് ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കക്കയം. എന്നാല്‍ ഈയിടെയായി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കക്കയം റിസര്‍വ്വോയറിലും പരിസരപ്രദേശത്തും ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവു് കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. കക്കയം അങ്ങാടിയില്‍ത്തന്നെ വനസംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൗണ്ടറുണ്ടു്. ഇവിടെ ഒരാള്‍ക്കു് നാല്പതു രൂപ ചാര്‍ജ്ജു് അടയ്ക്കണം. ഈ കൗണ്ടറിനു സമീപം തന്നെയാണു് രാജന്റെ സ്മാരകം. കക്കയം അങ്ങാടിയില്‍ നിന്നും പത്തു കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ചാലേ ഡാംസൈറ്റിലെത്തൂ. വാഹനങ്ങള്‍ക്കു് പാര്‍ക്കിങ് ഫീ ഉണ്ടു്. ഹൈഡല്‍ ടൂറിസം പ്രൊജക്ടിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം കക്കയം റിസര്‍വ്വോയറിലെ ബോട്ടിങ്ങ് ആണു്. ഇവിടെ രണ്ടു് സ്പീഡ് ബോട്ടുകളുണ്ടു്. അഞ്ചു പേരെയും വഹിച്ചു് പത്തു മിനുട്ടു കൊണ്ടു് റിസര്‍വ്വോയറില്‍ ഒന്നു കറങ്ങി തിരികെ കൊണ്ടു വിടും. അഞ്ചു പേര്‍ക്കു് എഴുനൂറ്റമ്പതു രൂപയാണു് ചാര്‍ജ്ജു്. ഞാനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും ബോട്ടില്‍ കയറി സവാരി ചെയ്തു വന്നു. ഡാം അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. കക്കയം റിസര്‍വ്വോയറില്‍ വെള്ളം കുറയുമ്പോള്‍ വയനാട്ടിലെ ബാണാസുരസാഗര്‍ റിസര്‍വ്വോയറില്‍ നിന്നും ഭൂഗര്‍ഭ തുരങ്കം വഴി വെള്ളം ഇവിടേക്കു് തുറന്നു വിടും. അങ്ങനെ ഡാമിലെ ജലലഭ്യത നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ഡാം അത്ര വലിയതൊന്നുമല്ല. കക്കയം ഡാമിനടുത്തുനിന്നും കുറച്ചു ദൂരം നടന്നാല്‍ ഉരക്കുഴി ജലപാതമായി. ഡാമിനടുത്തു നിന്നും ഉരക്കുഴിയിലേക്കു് കുടുംബസമേതം നടക്കുമ്പോള്‍ Malabar tree-nymph അഥവാ വനദേവത എന്ന മനോഹരമായ ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ രണ്ടെണ്ണത്തെ കണ്ടു. ഉരക്കുഴി ജലപാതത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ വെള്ളം കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോഴും അതിനൊരു തരം വന്യസൗന്ദര്യമുണ്ടു്. ഉരക്കുഴി കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ എല്ലാവരും ക്ഷീണിച്ചു. തിരികെയിറങ്ങി. മണി ഉച്ച തിരിഞ്ഞു് മൂന്നേകാല്‍. വിശന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കക്കയം അങ്ങാടിയിലെ ഹോട്ടലില്‍ നിന്നും ഊണു കഴിച്ചു മടങ്ങി.

മൂന്നാമത്തെ ട്രെക്കിങ് യാത്രയ്ക്കു് ഞങ്ങടെ പഞ്ചായത്തു് പ്രസിഡണ്ട് ഡി എഫ് ഒയ്ക്കു് ഞങ്ങള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കും കാട്ടിനുള്ളിലേക്കു് ട്രെക്കിങ്ങിനു് പോവാന്‍ അനുമതി ചോദിച്ചു് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. അനുമതി കിട്ടിയതോടെ ഞങ്ങള്‍ രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു് കക്കയത്തെത്തി. ഉച്ചഭക്ഷണവും (കപ്പയും കറിയും) വെള്ളവും മറ്റും കയ്യില്‍ കരുതി. കൂടെ കക്കയത്തെ വനംവകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരും വന്നു. ഞങ്ങള്‍ ഡാംസൈറ്റില്‍ നിന്നു് കയറ്റം കയറി പുല്‍മേട്ടിലെത്തി. കയറ്റം കയറുന്നതിനിടെ കയ്യില്‍ കരുതിയ അവിലും ഓറഞ്ചും മറ്റും തിന്നു തീര്‍ത്തു. പുല്‍മേട്ടില്‍ നിന്നു നോക്കിയാല്‍ പെരുവണ്ണാമൂഴി റിസര്‍വ്വേയര്‍ ദൂരെ കാണാം. പുല്‍മേട്ടിലൊരിടത്തു് ധാരാളം ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടു. ആനകളുടെ സ്ഥിരം സന്ദര്‍ശന മേഖലയാണിതു്. അവിടെ നിന്നു് അമ്പലപ്പാറയിലേക്കു നടന്നു. ഇതു് കക്കയത്തെ ആദിവാസികളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണു്.

വന്യമൃഗങ്ങളെയൊന്നും കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അമ്പലപ്പാറയ്ക്കടുത്ത അരുവിയില്‍ കുറേ വാല്‍മാക്രികളെക്കണ്ടു. ഇതിനടുത്തിരുന്നു് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. എന്നിട്ടു് കക്കയം റിസര്‍വ്വോയറിലേക്കു നടന്നു. റിസര്‍വ്വോയറിലൊരു നീന്തിക്കുളി. അതോടെ നടന്ന ക്ഷീണമെല്ലാം പോയി. കുളികഴിഞ്ഞു് തിരികെ നടന്നു. ഡാംസൈറ്റിലെത്തി വാഹനങ്ങളില്‍ കയറി തിരികെ മടക്കയാത്ര.

ഇരിങ്ങല്‍ സര്‍ഗ്ഗാലയ – അന്തര്‍ദ്ദേശീയ കരകൗശലമേള

ഒരു ദിവസം ആപ്പീസിലേക്കു് പോവുന്ന വഴി ബാലുശ്ശേരി ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ വച്ചു്, ഇരിങ്ങല്‍ സര്‍ഗ്ഗാലയയില്‍ ഡിസംബര്‍ 18 മുതല്‍ ജനുവരി 5 വരെ അന്തര്‍ദ്ദേശീയ കരകൗശലമേള നടക്കുകയാണെന്ന അറിയിപ്പു് കണ്ടിരുന്നു.

Jpeg

അറിയിപ്പു്

കഴിഞ്ഞ കൃസ്തുമസ്സിന്റെയന്നു് പ്രത്യേകിച്ചു് പണിയൊന്നുമില്ലാതെ ബോറടിച്ചു. ഉച്ചയോടടുക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ശ്രീധന്യയോടു്, ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്നാപ്പിന്നെ അതിനു പോവാം എന്ന തീരുമാനം വേഗം തന്നെ വന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണവും കഴിച്ചു് പുറപ്പെട്ടിറങ്ങി. ബസ്സു പിടിച്ചു് ഇരിങ്ങലെത്തിയപ്പോത്തന്നെ വൈകുന്നേരമായി. ഇരിങ്ങലും പരിസരവും പൂഴി വാരിയിട്ടാല്‍ താഴെയെത്താത്ത ജനസമുദ്രമാണു്. മെയിന്‍ റോഡിനിരുവശവും നിറയെ വാഹനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്കു ചെയ്തു കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. ബസ്സിറങ്ങി അങ്ങോട്ടു നടക്കുമ്പോള്‍ ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഒന്നിച്ചു ജോലി ചെയ്ത വസന്ത സൂപ്പര്‍വൈസറെ കണ്ടു. പരിചയം പുതുക്കി. അവിടെയെത്തി കുറച്ചു നേരം ക്യൂ നിന്നപ്പോ ടിക്കറ്റു കിട്ടി. ഗേറ്റു കടന്നു് ചെന്നു് സ്റ്റാളുകളിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു. സ്റ്റാളുകളില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരോധനമുണ്ടു്. ശ്രീധന്യയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കല്യാണത്തിനു് ഗിഫ്റ്റു കൊടുക്കാന്‍ ഒന്നു രണ്ടു് കലാസൃഷ്ടികള്‍ അവിടെ നിന്നു് വാങ്ങി. ചില്ലറയില്ലാപ്രശ്നം ഉള്ളതു കൊണ്ടു് സര്‍ഗ്ഗാലയക്കാര്‍ വേണ്ടത്ര കാര്‍ഡ് സ്വൈപ്പിങ് മെഷീനുകള്‍ സ്റ്റാളുകളില്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കീട്ടുണ്ടു്. അവിടത്തെ സ്ഥിരം ഹട്ടുകള്‍ കയറിയിറങ്ങി നടക്കുന്നതിനിടെ മുമ്പു് കൊയിലാണ്ടി ഇന്‍ഫോടെക്കില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സിനു് ഒന്നിച്ചു് പഠിച്ച അരുണിനെയും, മുത്താമ്പിയിലെ നീലിവീട്ടില്‍ രാജേഷിനെയും അവന്റെ പെങ്ങളും എന്റെ സ്കൂള്‍ കാലത്തെ സഹപാഠിയുമായ രജിതയെയും കണ്ടു.

നന്നായി വിശന്നപ്പോ കാപ്പിപലഹാരം കഴിക്കാമെന്നു കരുതി. ഭക്ഷണശാലയില്‍ ഭയങ്കര ക്യൂ. ക്യൂവില്‍ നിന്നു് കാപ്പിയും മസാലദോശയുമൊക്കെ വാങ്ങി ടേബിളിലെത്തിയപ്പോ നടേരിയിലെ ഞങ്ങടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള തേയിപ്പുറത്തു് സോണിയയെയും കുടുംബത്തെയും ലതേച്ചിയെയും ലാലുവിനെയും കണ്ടു. കുടുംബസമേതം മേള കാണാന്‍ വന്നിരിക്കുകയാണു്. മുഴുവന്‍ കണ്ടു് തൃപ്തിപ്പെട്ടു് തിരിച്ചുപോവുകയാണെന്നു പറഞ്ഞു. വളരെ നേരം ക്യൂ നിന്നു് കിട്ടിയ കാപ്പിയും മസാലദോശയുമായതു കാരണം അവരെ കാപ്പിക്കു് ക്ഷണിച്ചില്ല. അതേന്നേ, കരുതിക്കൂട്ടി ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതാ 🙂 കാപ്പികുടി കഴിഞ്ഞു് പുറത്തുള്ള താല്ക്കാലിക ഹട്ടുകളിലൊക്കെ കറങ്ങി. പല സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നു വന്ന കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളുണ്ടു്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫെസ്റ്റിവല്‍ എന്നു പറയുന്നതെന്തെന്നായി സംശയം. അപ്പഴാണു് ഉഗാണ്ടക്കാരുടെയും, തായ്‌ലാന്‍ഡുകാരുടെയും സ്റ്റാളുകള്‍ കണ്ടതു്. ഉഗാണ്ടക്കാരുടെ സ്റ്റാളിലെ കലാസൃഷ്ടികള്‍ ഗംഭീരമാണു്. ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നു വന്ന കലാകാരന്മാരുടെയടുത്തു നിന്നും, തുകല്‍ കൊണ്ടുള്ള തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റത്തൊങ്ങല്‍ വാങ്ങി. ധാരാളം കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍ വച്ച ഒരു സ്റ്റാളിനു മുന്നിലെ ആട്ടിന്‍കുട്ടിപ്പാവയെ കണ്ടു് ചേയ നിന്നു. പിന്നെ നീങ്ങുന്നില്ല‘ആ ആട്ടിന്‍കുട്ടിയെ ചേയയ്ക്കു വേണോന്നു ചോദിച്ചപ്പോ, പ്രതീക്ഷയോടെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് വേണംഎന്നു്. അവളുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം കണ്ടപ്പോ, അതു വാങ്ങിക്കൊടുക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. മുഴുവന്‍ സ്റ്റാളുകളും കണ്ടു് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ നേരം 7.45 മണിയായി.

കുറച്ചു പടങ്ങളെടുത്തു് പുറത്തിറങ്ങി ബസ്സു കാത്തു് നില്പായി. കുറേനേരം നിന്നിട്ടും ബസ്സില്ല. അവസാനം പയ്യോളിക്കുള്ള ഒരു ബസ്സു കിട്ടി. പയ്യോളിയില്‍ നിന്നും ഒട്ടോ പിടിച്ചു് കൊയിലാണ്ടിയിലെത്തിയപ്പോ ബാലുശ്ശേരിക്കുള്ള അവസാനത്തെ കെ എസ്സ് ആര്‍ ടി സി ബസ്സതാ നിറയെ ആളുകളുമായി പുറപ്പെടാന്‍ റെഡിയായി നില്ക്കുന്നു. ചെന്നു് ഇടിച്ചു കയറി. ശ്രീധന്യക്കു് അമ്മയും കുഞ്ഞുംസീറ്റ് കിട്ടി. ഞാന്‍ ഫുട്ബോര്‍ഡിന്മേല്‍ അനുവദിച്ചു് കിട്ടിയ ഇത്തിരി സ്ഥലത്തു് ഒറ്റക്കാലില്‍ നിന്നു. ഒരുവിധം ബാലുശ്ശേരിയെത്തിയപ്പോ ഓട്ടോ പിടിച്ചു് നേരെ വീട്ടിലേക്കു പോന്നു.

കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിയെനാലെ 2016

കൊച്ചി മുസിരിസ് ബിയെനാലെ 2016 ന്റെ ടെക്‍നോളജി പാര്‍ട്ട്ണര്‍ കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് മിഷനായതു കൊണ്ടു് ശ്രീധന്യയ്ക്കു് അവിടെ വര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പോള്‍ വലിയ ആവേശത്തോടെ, ‘നമുക്കു മൂന്നു പേര്‍ക്കും കൂടി ബിയെനാലെയ്ക്കു് പോയാലോ’ എന്നെന്നോടു് ചോദിച്ചു. ഞാനും ഇതെന്താണു സംഭവം എന്നൊന്നു് അറിഞ്ഞാല്‍ തരക്കേടില്ലെന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു. പോവാം എന്നു ഞാനും. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ 17-ാം തീയ്യതി രാവിലെ വളാഞ്ചേരിയിലെ ശ്രീധന്യയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. കുറ്റിപ്പുറം റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രെയിന്‍ കാത്തു നില്ക്കുമ്പോള്‍ വീട്ടില്‍നിന്നും പൊതിഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ടുപോയ ദോശയും കറിയും കഴിച്ചു. ഇന്റര്‍സിറ്റിക്കു് എറണാകുളത്തെത്തുമ്പോ മണി പന്ത്രണ്ടു്.

എറണാകുളത്തു് ഒരു ഹോട്ടലില്‍ ഊണു കഴിക്കാന്‍ കയറി. ചേയ പിണങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ജ്യൂസ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്ന ധാരണയില്‍ അവള്‍ ലേശം ഊണു കഴിച്ചു, സമാധാനമായി. ബോട്ടു ജെട്ടിയില്‍ ചെന്നു് ബോട്ടില്‍ കയറി ഫോര്‍ട്ടുകൊച്ചിയിലിറങ്ങി. ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു് നേരത്തേ ബുക്കു ചെയ്തിരുന്ന കുന്നുംപുറത്തെ ഫോര്‍ട്ട് സ്ക്വയര്‍ ഹോംസ്റ്റേയില്‍ ചെന്നു് ചെക്കിന്‍ ചെയ്തു.

ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഇറക്കി വച്ചു് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ച ശേഷം മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്കിറങ്ങി. അവിടെ ഡച്ചു കൊട്ടാരം കാണാന്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തു് കയറി. കേന്ദ്രപുരാവസ്തുവകുപ്പിന്റെ സംരക്ഷണയിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിനുള്ളില്‍ കയറാന്‍ ആളൊന്നിനു് അഞ്ചു രൂപയാണു് ടിക്കറ്റ് ചാര്‍ജ്ജു്. കൊട്ടാരത്തിനുള്ളില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുവദനീയമല്ല. ഉള്ളിലെ ചുമര്‍ച്ചിത്രങ്ങളും മറ്റു കാഴ്ചകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു് കൊട്ടാരത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോ റോഡിനെതിര്‍വശത്തുള്ള പാര്‍ക്ക് കണ്ടു. അവിടെ കുറച്ചുനേരമിരുന്നു. ചേയയ്ക്കു് അവിടെത്തെ സ്ലൈഡറും ഊഞ്ഞാലുമൊന്നും അത്ര പിടിച്ചില്ല. ഒരു തവണ ഊഞ്ഞാലില്‍ നിന്നവള്‍ വീഴുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളവിടെനിന്നിറങ്ങി സിനഗോഗ് കാണാന്‍ ജൂതത്തെരുവിലേക്കു നടന്നു. ഒരു കടയില്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോ സിനഗോഗ് അന്നു തുറക്കുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ അതു കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. തിരികെ ബോട്ടില്‍ കയറി എറണാകുളത്തു് എത്തി.

വൈകുന്നേരം 6മണി. വിശക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവിടെക്കണ്ട തറവാടു് നാടന്‍ ഭക്ഷണശാലയില്‍ കയറി. നല്ല ആംബിയന്‍സ്. കപ്പയും മീനും ചപ്പാത്തിയും കാപ്പിയും ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തു. കഴിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോ കേറേണ്ടിയിരുന്നില്ലെന്നു തോന്നി. ഭക്ഷണം തീരെ പോരാ. കഴിച്ചിറങ്ങി ബില്ലടയ്ക്കുമ്പോ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കു ചില്ലറ തന്നു. ആശ്വാസം. അതുകൊണ്ടു് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പോരായ്മ അങ്ങു് സഹിച്ചു. ബിയെനാലെയുടെ പിന്നണി സാങ്കേതിക പ്രവൃത്തികള്‍ ശരിയാക്കാന്‍ വന്ന കൂട്ടുകാര്‍ – സുജിത്തും നോര്‍വ്വിനും വിഷ്ണുവും മറ്റും – പോളിടെക്‍നിക്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ – ലുലു മാളില്‍ കാത്തു നില്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ ബസ്സില്‍ കയറി അങ്ങോട്ടു ചെന്നു. ലുലു മാളില്‍ മുന്നില്‍ത്തന്നെ പഞ്ഞി കൊണ്ടുള്ള കൂറ്റന്‍ മഞ്ഞുമനുഷ്യരെയുണ്ടാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രിസ്തുമസ്സല്ലേ. ഒരു ക്രിസ്തുമസ്സ് അപ്പൂപ്പനുമുണ്ടു്. അപ്പൂപ്പന്റെ അടുത്തു നിന്നു് പലരും പടമെടുക്കുന്നു. ലുലുമാള്‍ മുഴുവന്‍ കേറി നടന്നു കണ്ടു.

അവിടെത്തെ റൈഡുകളിലൊന്നും ചേയയെ കേറ്റാന്‍ പറ്റിയില്ല. ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രം സന്ദര്‍ശകരായ ഞങ്ങള്‍ക്കു് താങ്ങാന്‍ പറ്റിയ പ്ലാന്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതു തന്നെ കാരണം. നല്ല തിരക്കിനിടയില്‍ ചില്ലറ ഷോപ്പിങ്ങും നടത്തി പുറത്തിറങ്ങി. കൂട്ടുകാരോടു് യാത്ര പറഞ്ഞു് തിരികെ ഫോര്‍ട്ടു കൊച്ചിയിലെ ഹോംസ്റ്റേയിലേക്കു് മടങ്ങി.

പിറ്റേന്നു് രാവിലെ എണീക്കാന്‍ നേരം വൈകി. തപ്പിപ്പിടഞ്ഞെണീറ്റു് കുളിച്ചു പുറപ്പെട്ടു് അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലില്‍ കയറി രാവിലെത്തെ ചായപലഹാരം കഴിച്ച ശേഷം ബിയെനാലെയ്ക്കു് ടിക്കറ്റെടുക്കാന്‍ ആസ്പിന്‍വാള്‍ ഹൌസില്‍ ചെന്നു. ടിക്കറ്റ് ഒരാള്‍ക്കു് നൂറു രൂപ. ഉള്ളില്‍ കയറി ആദ്യ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ത്തന്നെ അന്നുവരെ ഞാനറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കലയുടെ മറ്റൊരു തലം മുന്നില്‍ അനുഭവവേദ്യമാവുകയായിരുന്നു. മിക്കവയും മള്‍ട്ടിമീഡിയ – ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ അനുഭവം. കണ്ട ഇന്‍സ്റ്റലേഷനുകളില്‍ മിക്കവയുടെയും പടങ്ങളെടുത്തു. പക്ഷേ, ത്രിമാനരൂപങ്ങളുടെ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ ആസ്വാദനപരതയെ ദ്വിമാനപരിമിതികളിലേക്കൊതുക്കുമ്പോള്‍ ചോര്‍ന്നു പോവുന്നതു് കല തന്നെയാണു് (എന്നെ കൊല്ലരുതു. വല്യ വല്യ സാഹിത്യഘടാഘടികന്മാരു് വച്ചുകീറുന്നപോലെ ഞാനും വച്ചു കാച്ചിയതാ. ക്ഷമി).

ചേയക്കിഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങളും അവിടെ കണ്ടു. ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകു് വീണു കിടക്കുന്നതു് കണ്ടു് ചേയ അതിന്റെ പിന്നാലെയായി (ഇനി അതും ഒരിന്‍സ്റ്റലേഷനാണോ?) ചുമര്‍ച്ചിത്ര കലാകാരന്മാര്‍ കൂറ്റനൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതു് ചേയ കൌതുകത്തോടെ നോക്കി നിന്നു. അവള്‍ കളറിങ് ബുക്കില്‍ ചായം തേയ്ക്കുന്നതു പോലെയല്ല അവര്‍ ചായം കൊടുക്കുന്നതു്.

ഉച്ചയ്ക്കു് പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിച്ച അതേ ഹോട്ടലില്‍ത്തന്നെ കയറി ഊണു കഴിച്ചു.

മൂന്നു മണിയോടടുത്തപ്പോള്‍ കബ്രാള്‍ യാര്‍ഡിലെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷനുകള്‍ കാണാന്‍ ചെന്നു. ഉച്ചയൂണു കഴിഞ്ഞു് ഉറങ്ങുന്ന ചേയയേയും തോളത്തു കിടത്തിയിട്ടാണു് നടപ്പു്. ക്ഷീണിച്ചു.

കാഴ്ച മതിയാക്കി തിരികെ ഹോംസ്റ്റേയില്‍ ചെന്നിരുന്നു് കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചു. പിന്നെ റൂം വേക്കേറ്റ് ചെയ്തു് ഇറങ്ങി. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കു് കേരള ഷിപ്പിങ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ലാന്റ് നാവിഗേഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ സാഗരറാണി കപ്പല്‍ എറണാകുളത്തു നിന്നു് കടലിലേക്കു് പുറപ്പെടും. ധൃതി പിടിച്ചു് ബോട്ടില്‍ കയറിയിറങ്ങി ഓടിപ്പാഞ്ഞു് ഒരു വിധം അഞ്ചു മണിയോടടുത്തപ്പോള്‍ സാഗരറാണിയുടെ അടുത്തെത്തി. സുജിത്തും നോര്‍വ്വിനും വിഷ്ണുവും മറ്റും കാത്തു നില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേഗം ടിക്കറ്റെടുത്തു് അതില്‍ കയറി. കപ്പല്‍ കടലിലേക്കു് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. എല്ലാവര്‍ക്കും ചായയും കടിയും കപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളും, അവയുടെ ചരിത്രവും കപ്പല്‍ ജീവനക്കാര്‍ മൈക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടു്.

കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പാട്ടു വച്ചു് ഡാന്‍സ് തുടങ്ങി. ചേയയും തുടങ്ങി ഡാന്‍സ്.

പാട്ടും കളിയുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു് ക്ഷീണിച്ചപ്പോ തിരികെ സീറ്റില്‍ വന്നിരുന്നു. കപ്പലില്‍ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോ നല്ല വിശപ്പു്. ഹോട്ടലില്‍ കയറിയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ തീരെ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കാറുള്ള ചേയ ഭക്ഷണം വാരിവാരി കഴിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു് കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ ചെന്നു് ബുക്കു ചെയ്തു സ്കാനിയ ബസ്സില്‍ കയറി തിരികെ വളാഞ്ചേരിക്കു പോന്നു. ബിയെനാലെയിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഇന്‍സ്റ്റലേഷനുകളൊന്നും കാണാനൊത്തില്ലെന്ന സങ്കടം ബാക്കി.

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താപ്പീസുകളിലേക്കു്

കുറ്റസമ്മതവും മുന്‍കൂര്‍ജാമ്യവും

ഇതു് പഞ്ചായത്തു് വകുപ്പിലെ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കു് അവരുടെ തൊഴില്‍സാഹചര്യങ്ങള്‍ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എഴുതിയ സഹായകക്കുറിപ്പാണു്. പഞ്ചായത്തു വകുപ്പു ജീവനക്കാര്‍ പണിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരു ആപ്പീസിലും ഇതുപയോഗപ്പെടുത്താം. മറ്റു മേഖലകളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഇതു് സഹായകരമായി തോന്നുന്നെങ്കില്‍ ഇതു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ ഇവിടെ സന്തോഷമേയുള്ളൂ. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അഗാധമായ പരിജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ ക്ഷമിക്കുക. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഇതെഴുതിയതു്, അവര്‍ക്കു് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം നിലയില്‍ കണ്ടുപിടിച്ചു ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. പഞ്ചായത്തു വകുപ്പിലെ എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം വളരെക്കുറഞ്ഞവരെപ്പോലും അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുപയോഗിച്ചു് സ്വന്തം ചുമതലകള്‍ വൃത്തിയായി ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യമേ ഈ കുറിപ്പെഴുതിയതിനു പുറകിലുള്ളൂ. ഈ കുറിപ്പു് ആധികാരികമല്ല, ആധികാരിക വിവരം തന്നെ വേണമെന്നുള്ളവര്‍ക്കു് ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. അപ്പോ നമ്മളു തൊടങ്ങ്വല്ലേ? ടേം ട്ട ടേം..

മുന്നുര

ഞാനുള്‍പ്പെടെയുള്ള പഞ്ചായത്തുപണിക്കാര്‍ക്കു് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ എങ്ങനെ യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പു് ചെയ്യുന്നതിനു് സംവിധാനമൊരുക്കാം എന്നു് മുമ്പൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റില്‍ ഞാനെഴുതിയിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലെ തുടക്കക്കാര്‍ക്കു് അതു് ഈ കണ്ണിയില്‍ വായിക്കാം: http://wp.me/pR1be-3h

ആ കുറിപ്പിനു് തുടര്‍ച്ചയാണു് ഈ കുറിപ്പു്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതെഴുതണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മഹാമടി മുഖ്യഹേതുവായി ഇതങ്ങനേ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി. ഇപ്പഴാണു് ഇതു കുത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നെഴുതാന്‍ തോന്നിയതു്.

ഉത്തരവുകളും സര്‍ക്കുലറുകളും

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ചില ഉത്തരവുകളും സര്‍ക്കുലറുകളും ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കു ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം. അവയാണല്ലോ നമ്മുടെ പരിഗണനയില്‍ ആദ്യം വരേണ്ടതു്.

1. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ (ബി) വകുപ്പിന്റെ 21/08/2008 തീയ്യതിയിലെ സ.ഉ.(എം.എസ്.)31/08/വി.സ.വ നമ്പ്ര് ഉത്തരവു് – എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളിലും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി യൂണിക്കോഡ് അധിഷ്ഠിത മലയാളം അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നു്. ഈ കണ്ണിയില്‍: malunicode.pdf

2. ധനകാര്യ (വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ – സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍) വകുപ്പിന്റെ 24/09/2010 തീയ്യതിയിലെ 86/2020/ഫിന്‍ നമ്പ്ര് സര്‍ക്കുലര്‍ – എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ സാദ്ധ്യമായേടത്തോളം ലിനക്സോ മറ്റു് ഓപ്പണ്‍സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറോ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും, പൈറേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, അനധികൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മറ്റും. ഈ കണ്ണിയില്‍: cir1-86-10-fin.pdf

3. വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ (ഐ. ടി. സെല്‍) വകുപ്പിന്റെ 21/07/2016 തീയ്യതിയിലെ ഐ.ടി. സെല്‍-2701/2015/ഐ.ടി.ഡി നമ്പ്ര് സര്‍ക്കുലര്‍ – എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും, സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂവെന്നും, പൈറേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും. ഈ കണ്ണിയില്‍: fsw_order.pdf

4. ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര (ഭരണഭാഷ) വകുപ്പിന്റെ 29/07/2016 തീയ്യതിയിലെ 3641/ഔ.ഭാ3/2016/ഉഭപവ. നമ്പ്ര് സര്‍ക്കുലര്‍ – സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, പൊതുമേഖല, അര്‍ദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വയംഭരണ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഭരണമാദ്ധ്യമം മാതൃഭാഷയിലാണെന്നു് കര്‍ശനമായും ഉറപ്പു വരുത്താനും, അടിയന്തിരമായി നടപ്പില്‍ വരുത്താനും. ഈ കണ്ണിയില്‍: personnel-and-administrative-reforms-department-official-language-malayalam-reg-no-3641-ol3-2016-pard.pdf

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഉത്തരവുകളെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും ഞാനിവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല, അതാതു ഉത്തരവുകള്‍ വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെ നോക്കി കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇവയൊക്കെ വായിച്ചതില്‍ നിന്നു് എനിക്കു മനസ്സിലായ കാര്യം ഇത്രയുമാണു്. – സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളിലും, സര്‍ക്കാര്‍ ആപ്പീസുകളിലും മറ്റും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഉപയോഗം നടപ്പില്‍ വരുത്താനും, കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അനധികൃത ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മുഖേനയുള്ള എഴുത്തുകുത്തുകള്‍ എന്നിവ യൂണിക്കോഡ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡിലാക്കാനും ഭരണമാദ്ധ്യമം മാതൃഭാഷയിലാക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ശരിയല്ലേ?

തടസ്സങ്ങളും നീക്കുപോക്കും

സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍, മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നൊക്കെ കേട്ടു് ബേജാറാകാന്‍ വരട്ടെ, സര്‍ക്കാരിന്റെ മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യം നടപ്പില്‍ വരുത്തുകയെന്നതു് അങ്ങനെ ആനപിടിച്ചാലും പൊങ്ങാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല. വേണമെന്നു വച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും വളരെയെളുപ്പത്തില്‍ സംവിധാനം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഇതു്. എന്നാല്‍ നാളെ മുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലേ നമ്മള്‍ പഞ്ചായത്തുകാര്‍ എല്ലാം ചെയ്യൂ എന്നു ശഠിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെന്താ അങ്ങനെ? ദാ പിടിച്ചോളൂ കാരണങ്ങള്‍:

1. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്താപ്പീസുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നതും ഐ കെ എം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതുമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ സേവന സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍, സാംഖ്യ, സൂചിക, സ്ഥാപന, സചിത്ര എന്നിവ വിന്‍ഡോസിലേ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാന്‍ പറ്റൂ. സ്വതന്ത്ര ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ ഗ്നു/ലിനക്സില്‍ അവ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല. ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഗ്നു/ലിനക്സിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പതിപ്പുകളിറങ്ങി പ്രയോഗത്തില്‍ വരുന്നതു വരെ അവ സ്ഥാപിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിന്‍ഡോസില്‍ തുടര്‍ന്നേ പറ്റൂ. ഇല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനമാകെ താളം തെറ്റും.

2. ഗ്നു/ലിനക്സ് നെറ്റ‌്‌വര്‍ക്ക് നേരാംവണ്ണം കോണ്‍ഫിഗര്‍ ചെയ്യാന്‍ ഐ കെ എമ്മിലെ ടെക്‍നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്കു് നിലവില്‍ അറിവില്ല. അവരുടെ തൊഴില്‍ പരിചയം പൂര്‍ണ്ണമായും വിന്‍ഡോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ ഒതുങ്ങി നില്ക്കുന്നു. അവരിനി ഇതൊക്കെ എപ്പോ മനസ്സിലാക്കും ആവോ.

അതിനാല്‍ തല്ക്കാലം ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം നമുക്കു് ഗ്നു/ലിനക്സിലേക്കു് മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ല. പകരം, വിന്‍ഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുപയോഗിക്കാമെന്ന കോംപ്രമൈസിലെത്താം. നമ്മുടെ ആപ്പീസുപണികള്‍ ഭംഗിയായി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന അങ്ങനെത്തെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ നമുക്കു പരിചയപ്പെടാം. റെഡിയല്ലേ?

സ്വതന്ത്ര ഫോണ്ടുകള്‍

ആദ്യമായി നമുക്കു വേണ്ടതു് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നമ്മള്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുന്ന രേഖകള്‍ വൃത്തിയായി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന സ്വതന്ത്ര യൂണിക്കോഡ് മലയാളം ഫോണ്ടുകളാണു്. വിന്‍ഡോസില്‍ ഡിഫാള്‍ട്ടായി വരുന്ന കാര്‍ത്തിക, നിര്‍മ്മല എന്നീ തല്ലിപ്പൊളി യൂണിക്കോഡ് ഫോണ്ടുകള്‍ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു പറ്റിയവയല്ലെന്നു് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. അവയ്ക്കു പകരം നല്ല അടിച്ചുപൊളി ഫോണ്ടുകള്‍ കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ണി ദാ, താഴെ:

https://smc.org.in/fonts/

1fonts

ഈ കണ്ണിയില്‍ ചെന്നു് അവിടെ കാണിച്ച ഫോണ്ടുകളുടെ പട്ടികയില്‍ അവയുടെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ബട്ടണും കാണാം.

2fonts
അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോണ്ടുകളും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. ഫോണ്ടുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡു ചെയ്തിട്ടു് അതിന്മേല്‍ റൈറ്റ്ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് കിട്ടുന്ന മെനുവില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ഐറ്റത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി.

3font_installation

പൈസയൊന്നും കൊടുക്കണ്ടാന്നേ. നിങ്ങടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ.

മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‍സ്

ഈ തലക്കെട്ടു് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങള്‍ക്കു് ചിരി വരുന്നുണ്ടാകുമെന്നെനിക്കറിയാം. മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‍സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആളുകളുണ്ടാവ്വോ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരില്‍? എന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ. ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിനും ഗൂഗ്ള്‍ ക്രോമിനും പകരമുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്വതന്ത്ര വെബ്ബ്ബ്രൌസറാണു് മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‍സ്. താഴെക്കാണുന്ന കണ്ണിയില്‍ ചെന്നു് ഫയര്‍ഫോക്‍സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പു് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യലൊന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്നേ. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ഫയലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് നെക്‍സ്റ്റടിച്ചു് നെക്‍സ്റ്റടിച്ചു് ചറപറാ നെക്‍സ്റ്റടിച്ചു് ഫിനിഷാക്കിയാല്‍ മതി.

ഇനി അതിലെ ഡിഫാള്‍ട്ട് ഫോണ്ട് നമ്മള്‍ നേരത്തേ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത ഫോണ്ടുകളില്‍ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നു് ആക്കി സെറ്റാക്കണം. എനിക്കിഷ്ടം മീരയാണു്. മീരയെ ഡിഫാള്‍ട്ട് ഫോണ്ടാക്കുന്നതിനു് ടൂള്‍സ് മെനുവിലെ ഓപ്ഷന്‍സ് എടുക്കുക.

mozillafirefox

അതിലെ കണ്ടെന്റില്‍ ചെന്നു് ഡിഫാള്‍ട്ട് ഫോണ്ട് മീര ആക്കുക.

mozillafirefox2

എന്നിട്ടു് അതിനടുത്ത അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ബട്ടണില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന മെനുവില്‍ ഫോണ്ട്സ് ഫോര്‍ മലയാളം എന്നതിലെല്ലാം മീരയെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കേ ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

mozillafirefox3

ഫയര്‍ഫോക്സിനെ സെറ്റാക്കല്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫയര്‍ഫോക്‍സുപയോഗിച്ചു് ബ്രൌസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്ബ്സൈറ്റുകളിലെയെല്ലാം മലയാളത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം മീര ഫോണ്ടിലാണു് കാണുക.

ഡെല്യൂജ്

അടുത്തതായി നാം പരിചയപ്പെടാന്‍ പോവുന്നതു് മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമായ ഡെല്യൂജിനെയാണു്. ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടു് നമുക്കു് ആപ്പീസുപണികളില്‍ വലിയ ഉപയോഗമില്ല. പിന്നെന്തു കൊണ്ടാണിതിവിടെ പറയുന്നതെന്നല്ലേ? പറയാം. ഇതു് വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഫയലുകള്‍ ബിറ്റ് ടൊറന്റ് സംവിധാനം വഴി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണു്. ഇനി പറയാന്‍ പോവുന്ന നമുക്കാവശ്യമുള്ള രണ്ടു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ വളരെ വലിപ്പമുള്ള ഫയലുകളായതിനാല്‍ അവ നേരിട്ടു് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ അവയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ നേരാംവണ്ണം ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടാതെ കറപ്ഷന്‍ വന്നുപോവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. അപ്പോ അതുവരെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തതൊക്കെ വെറുതെയാവും. അതുകൊണ്ടു് അവയുടെ ടൊറന്റ് ഫയലുകള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് അവ ഡെല്യൂജ് ഉപയോഗിച്ചു് തുറന്നു് ബിറ്റ്ടൊറന്റു വഴി ഡൌണ്‍ലോഡുന്നതാണു് എളുപ്പം. താഴെ കണ്ണിയില്‍ നിന്നു് ഇതിനെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

http://dev.deluge-torrent.org/wiki/Download

ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെതന്നെ. ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് നെക്സ്റ്റ്.. നെക്സ്റ്റ്…. അതെന്നെ.

deluge

deluge2

deluge3

ലിബ്രെഓഫീസ്

അടുത്തതായി നാം പരിചയപ്പെടാന്‍ പോവുന്നതു് ലിബ്രെഓഫീസിനെയാണു്. ഇവനാണു് താരം. നമ്മള്‍ എം എസ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ചു് ഇന്നെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ, അതും അതിലപ്പുറവും ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടു് ചെയ്യാം. രേഖകള്‍ പിഡിഎഫ് ആക്കുന്നതിനു് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതില്‍ത്തന്നെ അതു ചെയ്യാം. പിഡിഎഫ് ഫയലുകള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയുമാവാം. യൂണിക്കോഡ് മലയാളം പിന്തുണ എം എസ് ഓഫീസിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണിതിനു്. എം എസ് ഓഫീസ് വിലകൊടുത്തു വാങ്ങണമെങ്കില്‍ ഇതു് സൌജന്യമാണു്. പോരാത്തതിനു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും. ഇതു് എം എസ് ഓഫീസ് പോലെ വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമായതിനാല്‍ ഇതിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഫയലും വലിയതാണു്. അതിനാല്‍ താഴെ കണ്ണിയില്‍ പോയി അതിന്റെ ടൊറന്റ് ഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടു് അതിനെ നേരത്തേ നാം ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ഡെല്യൂജ് ഉപയോഗിച്ചു് തുറന്നു് ടൊറന്റിലൂടെ ഡൌണ്‍ലോഡുക.

https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/

libreoffice

ഇന്‍സ്റ്റലേഷനും എളുപ്പമാണു്. ക്ലിക്ക് ചെയ്തു് നെക്സ്റ്റ്.. നെക്സ്റ്റ്…. അതു തന്നെന്നേ.
ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഫയര്‍ഫോക്‍സില്‍ നേരത്തേ നമ്മള്‍ ചെയ്ത മാതിരി ഒരു ചെറിയ കൈക്രിയ ചെയ്യാനുണ്ടു്. ഇതില്‍ യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്തു തുടങ്ങിയാല്‍ ഇപ്പോള്‍ കാണുക ചതുരക്കള്ളികളാണു്. അതിന്റെ കാരണം, മലയാളത്തിന്റെ ഡിഫാള്‍ട്ട് ഫോണ്ടായിക്കിടക്കുന്നതു് ദേവനാഗരി ഫോണ്ടായ മംഗള്‍ ആയതു കൊണ്ടാണു്. ഇതിനെ മാറ്റി മീരയോ മറ്റേതെങ്കിലും മലയാളം ഫോണ്ടോ ആക്കി ഈ സൊല്ല ഒഴിവാക്കാം. ഇതിനായി ടൂള്‍സ് മെനുവിലെ ഒപ്ഷന്‍സില്‍ ചെല്ലുക.

libreoffice1

അതിലെ ഫോണ്ട്സില്‍ റീപ്ലേസ്‌മെന്റ് ടേബിളില്‍ മംഗള്‍ സെലക്ട് ചെയ്തു് അതിനെ റീപ്ലേസ് വിത്ത് മീര എന്നാക്കി ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കുക. ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

libreoffice2

ഇനി മലയാളം ടൈപ്പു് ചെയ്യുമ്പോ മംഗളിന്റെ ചതുരക്കള്ളികള്‍ കയറിവരില്ല.
എം എസ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ചു പരിചയിച്ച ഒരാള്‍ക്കു് ഇതുപയോഗിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ലിബ്രെഓഫീസ് റൈറ്റര്‍ ഉപയോഗിച്ചു് കത്തുകളും മറ്റും ടൈപ്പു ചെയ്തെടുക്കാം. എം എസ് വേര്‍ഡിലെപ്പോലെത്തന്നെ. ഇതിന്റെ ഡിഫാള്‍ട്ട് ഫയല്‍ ടൈപ്പ് ഒ ഡി എഫ് (ഒ ഡി ടി) ആണെന്നു് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാല്‍ രേഖ ടൈപ്പു ചെയ്തു ഫയല്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്പീസിലേക്കു് ഇമെയിലായി അയക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ ലിബ്രെഓഫീസില്ലെങ്കില്‍ അവര്‍ക്കു് ഫയല്‍ തുറക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതിനാല്‍ മറ്റാപ്പീസുകളിലേക്കു് രേഖ അയക്കുമ്പോള്‍ ഡോക് ഫോര്‍മാറ്റിലോ, പി ഡി എഫ് ആക്കിയോ അയച്ചാല്‍ ഈ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാം.

libreoffice3

ഇതുപയോഗിച്ചു് തയ്യാറാക്കി ഇതില്‍ത്തന്നെ പിഡിഎഫ് ഫയലാക്കിയെടുത്ത ഏതാനും രേഖകള്‍ താഴെ കണ്ണികളില്‍ കൊടുക്കുന്നു.

ഒരു പഞ്ചായത്തു് തീരുമാനം:

319-resolution_manichery_colony_housing_project_appeal-reg.pdf

ബഹു. മന്ത്രിക്കു് പ്രസിഡണ്ടയക്കുന്ന കത്തു്:

letter_revenue_mannuppoyil_kollamkunnel_road_flood_relief_fund.pdf

ഒരു പ്രമാദമായ വിഷയം തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിലേക്കായി നടത്തിയ എഴുത്തുകുത്തുകള്‍:

manichery_ambalakkunnu_letter_to_pcyt_director.pdf

manichery_ambalakkunnu_letter_to_pcyt_director_chamber.pdf

manichery_ambalakkunnu_letter_to_principal_sec_finance.pdf

ഇനി മേലെക്കൊടുത്ത ഇതേ മാറ്റര്‍ എം എസ് വേര്‍ഡ് 2007 പതിപ്പില്‍ കാണുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം:

msofficeword2007_cp

msword2007_res_cp

ചെമന്ന വട്ടത്തിലാക്കിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും എം എസ് വേര്‍ഡ് യൂണിക്കോഡ് മലയാളം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലുള്ള പിഴവുകളാണു്. അവ നമ്മള്‍ ടൈപ്പുചെയ്തതിലെ പിഴവല്ലെന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണു് മഹത്തായ എം എസ് ഓഫീസിലെ യൂണിക്കോഡ് മലയാളം റെന്‍ഡറിങ്ങിന്റെ കോലം. ലിബ്രെ ഓഫീസില്‍ ഇതെത്ര മനോഹരമായിട്ടാണു് ചിത്രീകരിച്ചതെന്നു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കൂ.

ലിബ്രെഓഫീസ് കാല്‍ക് ഉപയോഗിച്ചു് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകളും തയ്യാറാക്കാം. എം എസ് എക്സെല്‍ പോലെ.

libreoffice5

ലിബ്രെഓഫീസ് ഇംപ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചു് മലയാളത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രസന്റേഷന്‍ സ്ലൈഡുകള്‍ തയ്യാറാക്കാം. എംഎസ് പവര്‍പോയിന്റില്‍ പിപിടി തയ്യാറാക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മനോഹരമായി.

libreoffice7

libreoffice9

libreoffice10

ആസ്കീ മലയാളത്തിലുള്ള രേഖകളും ലിബ്രെഓഫീസില്‍ വായിക്കാം.

libreoffice12

ലിബ്രെഓഫീസ് ഡ്രോ ഉപയോഗിച്ചു് പിഡിഎഫ് ഫയലുകള്‍ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. സാംപിള്‍ താഴെ:

libre_office_draw

libre_office_draw_pdf_result

സുമാത്രപിഡിഎഫ്

അടുത്തതായി ഒരു പി ഡി എഫ് റീഡര്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമാണു്. സുമാത്രപിഡിഎഫ്. ഇതു് നാം ഓഫീസുകളില്‍ ഉപയോഗിച്ചു പരിചയിച്ച അഡോബെ ആക്രോബാറ്റ് റീഡര്‍ പോലെത്തന്നെയാണു്. പോരാത്തതിനു് ഇതിനു് വേഗം ലേശം കൂടുതലാണെന്ന മെച്ചമുണ്ടു്. താഴെ കണ്ണിയില്‍ നിന്നു് ഇതിനെ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം.

https://www.sumatrapdfreader.org/download-free-pdf-viewer.html

sumatrapdf

sumatrapdf2

sumatrapdf3

sumatrapdf4

എവിന്‍സ്

എവിന്‍സും ഒരു പിഡിഎഫ് റീഡര്‍ തന്നെ. ഇതു് സുമാത്ര പിഡിഎഫിന്റെ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്നു/ലിനക്സിലെ ഗ്നോം ഡെസ്ക്ടോപ്പിലെ ഡിഫാള്‍ട്ട് പിഡിഎഫ് റീഡര്‍ ഇതാണു്. പക്ഷേ വിന്‍ഡോസില്‍ ഇതിലെ മെനുവിനൊക്കെ റെസ്പോണ്‍സീവ്‌നെസ്സ് ലേശം കുറവായിട്ടാണു് കാണുന്നതു്. ഗ്നു/ലിനക്സില്‍ ഇതിനു് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല.

താഴെ കണ്ണിയില്‍ നിന്നു് ഇതു് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തുപയോഗിച്ചു് പരീക്ഷിക്കാം.

https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads

evince

evince1

evince2

evince3

ഗിമ്പ്

ഇതു് ഒരു ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമാണു്. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു് സെക്‍ഷനില്‍ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാന്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡോബെ ഫോട്ടോഷോപ്പിനു് പകരം ഇതുപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. കൂടാതെ വികസനരേഖയുടെയും പദ്ധതിരേഖയുടെയും പുറംചട്ടകള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യാനും ഇതുപയോഗിക്കാം. ഇതിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഫയലും സാമാന്യം വലുതായതിനാല്‍ ഇതും ബിറ്റ്ടൊറന്റു വഴി ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണു് അഭികാമ്യം. ഇതിന്റെ ടൊറന്റ് ഫയല്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു് ഡെല്യൂജില്‍ തുറന്നു് ഡൌണ്‍ലോഡു ചെയ്യുക.

https://www.gimp.org/downloads/

gimp1

gimp2

gimp3

അഡോബെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു് പരിചയിച്ചവര്‍ക്കു് ഇതിന്റെ ഡിഫാള്‍ട്ട് രൂപമായ ഒന്നില്‍ക്കൂടുതല്‍ വിന്‍ഡോകള്‍ ഒരുപക്ഷേ പിടിച്ചെന്നു വരില്ല. അതിനെ വിന്‍ഡോ മെനുവിലെ സിംഗ്ള്‍ വിന്‍ഡോ മോഡ് ചെക്ക് ചെയ്താല്‍ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പോലെ ഒറ്റ വിന്‍ഡോയാക്കി മാറ്റാം.

gimp4

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുന്‍ മെമ്പര്‍മാരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാര്‍ഡുകള്‍ ഗിമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു് ഡിസൈന്‍ ചെയ്തതു് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

gimp5

gimp6_1

ഇങ്ക്സ്കേപ്പ്

ഇതു് വെക്ടര്‍ ഡ്രോയിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമാണു്. ഡി ടി പിക്കാര്‍ കോറല്‍ഡ്രോയില്‍ ചെയ്യുന്ന ഏതു കാര്യവും ഇതില്‍ നമുക്കു ചെയ്യാം. താഴെ കണ്ണിയില്‍ പോയി ഇതു് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണു്.

https://inkscape.org/en/download/

ക്യുജിസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുപയോഗിച്ചു് തയ്യാറാക്കിയ കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭൂപടം ഇങ്ക്സ്കേപ്പില്‍ മിനുക്കിയെടുത്തതു് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

inkscape1

2015ല്‍ പാലക്കാട്ടു വച്ചു നടന്ന പഞ്ചായത്തു ദിനാഘോഷത്തില്‍ സ്റ്റാളൊരുക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇങ്ക്സ്കേപ്പുപയോഗിച്ചു് തയ്യാറാക്കിയ പോസ്റ്ററുകളില്‍ ചിലതു്:

inkscape2

inkscape3

inkscape4

inkscape5

സെവന്‍സിപ്പ്

http://www.7-zip.org/
ഇതു് ഫയലുകള്‍ സിപ്പ് ചെയ്യാനും അണ്‍സിപ്പ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണു്. .zip മാത്രമല്ല മറ്റു് ഒട്ടുവളരെ കമ്പ്രഷന്‍ മെത്തേഡുകള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിന്‍സിപ്പിനും വിന്‍റാറിനുമൊക്കെ പകരം ഉപയോഗിക്കാം.

7zip

7zip2

7zip3

മേല്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന ആ ‘കാശു താ, കാശു താ’ എന്ന മെസേജ് ഇതിലില്ല താനും.

ഷോട്ട്‌വെല്‍

https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell

ഇതു് ഒരു ഫോട്ടോമാനേജ്‌മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍പ്രോഗ്രാമാണു്. ഡിജിറ്റല്‍ഫോട്ടോകള്‍ ഇതിലേക്കു് ഇംപോര്‍ട്ട് ചെയ്താല്‍ അവ എടുത്ത തീയ്യതിക്രമത്തില്‍ ഇതില്‍ ശേഖരിക്കപ്പെടും. അവയെ തിരയാനും മറ്റും എളുപ്പമാണു്. അത്യാവശ്യം ഫോട്ടോ ക്രോപ്പിങ്ങും ഇതില്‍ ചെയ്യാം. തൊഴിലുറപ്പു് സെക്‍ഷനില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ കണ്ണിയില്‍ ചെന്നു് ഇതു് ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

https://shotwell.en.softonic.com/

shotwell_screenshot

shotwell_screenshot2

പിന്‍കുറി

കുത്തക സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ അനധികൃത പകര്‍പ്പുകള്‍ (pirated) ഉപയോഗിക്കുന്നതു് 1957 ലെ ഇന്ത്യന്‍ പകര്‍പ്പവകാശ നിയമപ്രകാരവും 2000 ലെ വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയമം(ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ ടെക്‍നോളജി ആക്ട്) വകുപ്പു് 66(2) പ്രകാരവും ഗുരുതരവും ശിക്ഷാര്‍ഹവുമായ കുറ്റമാണെന്നു കൂടി ഓര്‍ക്കുക. അതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നടത്തുവാന്‍ ഇത്തരം നിയമനൂലാമാലകളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കൂന്നേ. എല്ലാ പഞ്ചായത്തു വകുപ്പു ജീവനക്കാരും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ മാത്രമുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കിണാശ്ശേരിയാണെന്റെ സ്വപ്നം.

ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പി ഡി എഫ് വേര്‍ഷന്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൂഡബിദ്രി – ധര്‍മ്മസ്ഥല – കുക്കെ സുബ്രഹ്മണ്യ – കുശാലനഗര്‍ – നാടുതെണ്ടല്‍

യാത്രകള്‍ സ്ഥിരം ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടലാണു്. സ്ഥിരം വഴികളില്‍ നിന്നും വേറിട്ടൊരു യാത്ര വളരെയധികം ഉന്മേഷദായകം തന്നെ. യാത്ര പോവാന്‍ വേണ്ടി മാത്രമൊരു യാത്ര ചെയ്യുന്നതൊരു രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര്‍ 29 (ശനിയാഴ്ച – ദീപാവലി), 30 (ഞായറാഴ്ച) തീയ്യതികളില്‍ അങ്ങിനെയൊരു യാത്ര പോവാനുള്ള ക്ഷണം കിട്ടിയതു് കട്ടിപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മനോജ് കുമാറില്‍ നിന്നു്. ഇതെഴുതുമ്പോ മനോജ് പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കു് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മനോജിനു് തളിപ്പറമ്പു് ഇ ടി സിയില്‍ മൂന്നു ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിങ്ങ് വെള്ളിയാഴ്ച തീരും. പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം ഒഴിവാണു്. വരുന്ന ഒഴിവു ദിവസങ്ങളില്‍ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ? എന്നെന്നോടു്. പോവാം, പക്ഷേ കാശെടുക്കാനില്ലെന്നു ഞാന്‍. ഒന്നു രണ്ടു കടങ്ങള്‍ വീട്ടിയപ്പോ കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവന്‍ തീര്‍ന്നു് പാപ്പരായിരിക്കുകയാണു്. ഇനി ശമ്പളം കയ്യില്‍ കിട്ടീട്ടു വേണം കാര്യമായി എന്തിനെങ്കിലും ചെലവാക്കാന്‍. തല്ക്കാലത്തേക്കു പണച്ചെലവു് മനോജ് വഹിച്ചോളാമെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാ പോയിക്കളയാമെന്നു ഞാനും. അങ്ങനെ കൊയിലാണ്ടിയില്‍ നിന്നും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.20ന്റെ പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്സില്‍ കയറി. വണ്ടി കണ്ണൂരെത്തിയപ്പോ അവിടുന്നു മനോജും കയറിയതോടെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു.

മംഗലാപുരം

രാത്രി കൃത്യം 8.40നു് വണ്ടി മംഗലാപുരം ജങ്ഷനില്‍ എത്തി. നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലെ റസ്റ്റാറന്റില്‍ നിന്നും മസാലദോശ വാങ്ങിക്കഴിച്ചു. പിന്നെ ധര്‍മ്മസ്ഥലയിലേക്കുള്ള ബസ്സ് എവിടെനിന്നാണു പിടിക്കാന്‍ പറ്റുക എന്നന്വേഷണമായി.  ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു് കര്‍ണ്ണാടക കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ ചെന്നന്വേഷിച്ചു. അവിടെ നിന്നും ധര്‍മ്മസ്ഥലയ്ക്കുള്ള അവസാനത്തെ ബസ്സും പോയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇനിയെന്തു് എന്നായി ആലോചന. അന്നവിടെ തങ്ങി പിറ്റേന്നു് യാത്ര തുടരാം എന്നു തീരുമാനിച്ചു. ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ തന്നെ യാത്രി നിവാസ് ഉണ്ടു്. അവിടെ ഒരു മുറിയെടുത്തു. കുടുസ്സുമുറി. വല്യ വൃത്തീം മെനയുമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വാടക വളരെക്കുറവാണു്. മുറിയില്‍ കുറേ നേരം പല പഞ്ചായത്തു വിശേഷങ്ങളും പറഞ്ഞങ്ങനെയിരുന്നു.

വര്‍ത്തമാനം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിലാണു ഗൂഗ്ള്‍ മാപ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാപ്ലാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയതും ആ പ്ലാനില്‍ ധര്‍മ്മസ്ഥലയ്ക്കു മുന്നേ പോവേണ്ട സ്ഥലമായി മൂഡബിദ്രി കയറിപ്പറ്റിയതും. ദീപാവലി പടക്കങ്ങളുടെ വര്‍ണ്ണക്കാഴ്ച ജനലിലൂടെ കാണാം. വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞു മടുത്തപ്പോ അവിടെ കിടക്കയ്ക്കു മുകളില്‍ വിരിച്ച വിരിപ്പിനു മുകളില്‍ ഒരു മുണ്ടു കൂടി വിരിച്ചു് കിടന്നുറങ്ങി. പിറ്റേന്നു് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു് കുളിയും പല്ലുതേപ്പും മറ്റും കഴിഞ്ഞു് പുറപ്പെട്ടു് ബസ്സ് സ്റ്റാന്‍ഡിലിറങ്ങി മൂഡബിദ്രിക്കുള്ള ബസ്സ് അന്വേഷിച്ചു. ഗവര്‍മ്മെണ്ടു് ബസ്സ് അങ്ങോട്ടില്ല പോലും (നമ്മള്‍ കേസാര്‍ട്ടീസി എന്നു പറയുന്നതിനു പകരം ഇന്നാട്ടുകാര്‍ പറയുക ഗൌര്‍മ്മേണ്ട് ബസ്സെന്നാണു്). പ്രൈവറ്റ് ബസ്സ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ബണ്‍ട്സ് ഹോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളാണെന്നും. ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ചു് ബണ്‍ട്സ് ഹോസ്റ്റല്‍ സര്‍ക്കിളില്‍ ചെന്നു നിന്നു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂഡബിദ്രി വഴി കാര്‍ക്കളയ്ക്കു പോവുന്ന ബസ്സ് വന്നു. കയറിയിരുന്നു മൂഡബിദ്രിക്കു ടിക്കറ്റെടുത്തു. യാത്രയിലുടനീളം കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞാണു ചുറ്റിലും.ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ കേരളത്തിലൂടെയല്ല പോവുന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ പ്രയാസം.

മൂഡബിദ്രിയിലെ ‘സാവിര കംബദ ബസതി’

അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മൂഡബിദ്രിയിലെത്തി. ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ കയറി മസാല ദോശയും ചായയും കഴിച്ചു.

നിരവധിയായുള്ള ജൈനബസ്തികളാണു് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യാകര്‍ഷണം. അവയില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു് സാവിര കംബദ ബസതി എന്നു പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്ന ത്രിഭുവന തിലക ചൂഡാമണി ബസ്തിയാണു്. ചന്ദ്രനാഥ ബസ്തി എന്നും പറയാറുണ്ടു്. Thousand pillar Temple എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. തൂണുകള്‍ പക്ഷേ ആയിരമെണ്ണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും ഇതൊരസാമാന്യ നിര്‍മ്മിതിയാണു്. ഞങ്ങള്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ ബസ്തിയുടെ വാതില്‍ അട‍ഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. പുറമെ ചുറ്റി നടന്നു് പടങ്ങളൊക്കെയെടുത്തു് ഇറങ്ങാന്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ വാതില്‍ തുറന്നു. തീര്‍ത്ഥങ്കരനായ ചന്ദ്രപ്രഭയെയാണു് ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ബസ്തിക്കു മുന്നില്‍ ഒറ്റക്കല്ലില്‍ കൊത്തിയ മാനസ്തംഭവുമുണ്ടു്.

അവിടുന്നിറങ്ങി ബസ്സ് സ്റ്റാന്റിലേക്കു നടന്നു. മൂഡബിദ്രി അങ്ങാടിയിലെ കടകളില്‍ ചിലവ ഇവിടെ കേരളത്തില്‍ മുമ്പു സര്‍വ്വ സാധാരണമായിരുന്ന നിരപ്പലകകള്‍ ഉള്ളവയാണു്.

ബസ്സ് സ്റ്റാന്റിലെത്തി ധര്‍മ്മസ്ഥലയ്ക്കു് പോവുന്ന ബസ്സന്വേഷിച്ചപ്പോ അവിടെനിന്നു് നേരിട്ടു് ബസ്സില്ല, ബെല്‍ത്തങ്ങാടി പോയി അവിടെ നിന്നു് മാറിക്കയറണം എന്നു മനസ്സിലായി.

ബെല്‍ത്തങ്ങാടി

അങ്ങനെ ബെല്‍ത്തങ്ങാടിക്കുള്ള ബസ്സില്‍ കയറി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും വിശക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു ഹോട്ടലില്‍ കയറി മസാലദോശയും ചായയും കഴിച്ചു. ഇറങ്ങാന്‍ നേരം വിവിധ തരം അച്ചാറും മറ്റും വില്ക്കാന്‍ വച്ചതു കണ്ടു. ഞാനൊരു കുപ്പി മാങ്ങ അച്ചാറും മനോജ് ഒരു കുപ്പി പുളിങ്കറിയും വാങ്ങി. വീട്ടിലെത്തീട്ടു് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നു നോക്കാം.

പച്ചക്കറിക്കടയിലൊക്കെ ഫ്രെഷ് പച്ചക്കറികളാണു്. ഒരു കണിവെള്ളരിയോളം വലിപ്പത്തിലുള്ള കായ കണ്ടു് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ സംഭവം വഴുതനങ്ങയാണു്. ബി ടി ആണോ എന്തോ. ധര്‍മ്മസ്ഥലയ്ക്കുള്ള ബസ്സു കണ്ടപ്പോ വേഗം അതില്‍ച്ചെന്നു കയറി.

ധര്‍മ്മസ്ഥല

11.00 മണിയോടെ ധര്‍മ്മസ്ഥലയിലെത്തി.

ധര്‍മ്മസ്ഥല മഞ്ജുനാഥേശ്വര ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമാണു്. ഇതു് ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണു്. സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ഇവിടെ എല്ലാ വര്‍ഷവും സമൂഹവിവാഹം നടന്നു വരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തില്‍ വരുന്നവര്‍ക്കു് ഏതു നേരത്തും ഭക്ഷണം സൌജന്യമാണു്. അന്നപൂര്‍ണ്ണ എന്ന പേരുള്ള വിശാലമായ ഹാളിലാണു് പൂര്‍ണ്ണമായും യന്ത്രവല്കൃതമായ അടുക്കളയില്‍ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതു്. തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കു താമസിക്കാന്‍ ചുരുങ്ങിയ വാടകയുള്ള സത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെയുണ്ടു്. ക്ഷേത്രട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴില്‍ ആസ്പത്രികളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ടു്. ജൈനമതക്കാരനായ ധര്‍മ്മാധികാരി ശ്രീ വീരേന്ദ്ര ഹെഗ്ഗഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണീ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ട്രസ്റ്റ് നടത്തി വരുന്നതു്.
ഇവിടെ റൂമിനായി ആദ്യം കണ്ട സത്രത്തില്‍ അന്വേഷിച്ചപ്പോ റൂമൊന്നും ഒഴിവില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. ക്ലോക്ക് റൂമില്‍ ബാഗുകള്‍ വച്ചശേഷം ധര്‍മ്മസ്ഥലയും പരിസരവുമൊക്കെയൊന്നു കറങ്ങി. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കയറാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. വലിയ ക്യൂവാണു്. രഥോത്സവത്തിനുപയോഗിക്കുന്നു പഴയ രഥങ്ങള്‍, ഒരു പഴയ വിമാനം, ഇതൊക്കെ പരിസരത്തു് പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു വച്ചതു കണ്ടു.

ഇവിടെ വേറെയും മൂന്നു നാലു സത്രങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ടു്. അതിലെയങ്ങനേ നടക്കുമ്പോള്‍ ‘നമ്മ സോളാര്‍ എനര്‍ജി സെന്റര്‍’ എന്നൊരു സംഭവം കണ്ടു. പടമെടുത്തു.

മഞ്ജുഷ കാര്‍ മ്യൂസിയം

ഇവിടെ മഞ്ജുഷ കാര്‍ മ്യൂസിയം എന്നൊരു മ്യൂസിയമുള്ളതായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. അതെവിടെയാണെന്നു് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു പിടിച്ചു. ഇതൊരസാമാന്യ മ്യൂസിയം തന്നെയാണു്. പല കാലഘട്ടങ്ങളിലെ കാറുകളും മോട്ടോര്‍വാഹനങ്ങളും പ്രദര്‍ശനത്തിലുണ്ടുവിടെ. ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും നിര്‍ബ്ബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്നു്. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ചുറ്റിനടന്നു കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടു്. മ്യൂസിയത്തിനുള്ളില്‍ ക്യാമറയ്ക്കു് വിലക്കുണ്ടു്. കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ജൈനബസ്തി ചെന്നു കാണാമെന്നു വിചാരിച്ചു. ഇവിടെയും ഒരു ചെറിയ ജൈനബസ്തിയുണ്ടു് – ചന്ദ്രനാഥ ബസ്തി.

ജമാ ഉഗ്രാണ

ചന്ദ്രനാഥ ബസ്തിയില്‍ ചെന്നു മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണു് കന്നഡയില്‍ ജമാ ഉഗ്രാണ എന്നെഴുതിയ ഒരു കെട്ടിടം കണ്ടതു്. ചെങ്കല്ലു കൊണ്ടു് നല്ല ബന്തവസ്സില്‍ പണിത ഒരു പഴയ കെട്ടിടം. ഞങ്ങള്‍ രണ്ടു പേരും പഞ്ചായത്തുകാരായതു കൊണ്ടു് നികുതി ജമയും, ജമാബന്തിയുമൊക്കെ ഓര്‍മ്മയിലെത്തി. അതിനകത്തെന്താവും? ചെന്നു നോക്കി. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3.00 മണിക്കേ തുറക്കുകയുള്ളൂവത്രേ. ശരി അപ്പോ കാണാം. ജമാ ഉഗ്രാണയ്ക്കടുത്തു് ഒരു പഴയ പരിശീലന വിമാനം പ്രദര്‍ശനത്തിനു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. പടമെടുത്തു.

അന്നപൂര്‍ണ്ണ ഹാള്‍

വിശക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നപൂര്‍ണ്ണ ഹാളില്‍ വരുന്നവര്‍ക്കൊക്കെ മൂന്നു നേരവും ഭക്ഷണം സൌജന്യമാണു്. വിശാലമായ ഹാളില്‍ കടന്നു് ഊണിനിരുന്നു. കുശാലായി ഊണു കഴിച്ചു് പുറത്തിറങ്ങി.