പഞ്ചായത്തു് ദിനാഘോഷത്തിനു് അവതരിപ്പിച്ച സ്ലൈഡുകള്‍ – കൂരാച്ചുണ്ടു് മാപ്പിങ്പാര്‍ട്ടിയെപ്പറ്റി

സ്ലൈഡ് അവതരണം – 2015 ഫിബ്രവരി 18, 19 തീയ്യതികളില്‍ പാലക്കാടു് നടന്ന പഞ്ചായത്തു് ദിനാഘോഷത്തില്‍ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കു വയ്ക്കല്‍ സെഷനില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതു്. കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു് ഓപ്പണ്‍സ്ട്രീറ്റ്മാപ്പ് മാപ്പിങ്പാര്‍ട്ടിയെപ്പറ്റി. ഭാഷ: മലയാളം.

http://www.slideshare.net/jaisuvyas/mapping-party-malayalampanchayatday2015

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )