റേഷന്‍ കാര്‍ഡും ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റും പഞ്ചായത്തുകളും

കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കാലമായി, കൃത്യമായിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഫിബ്രവരി ഒന്നാം തിയ്യതി മുതല്‍ കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്താപ്പീസുകളില്‍ എപിഎല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍, ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റിലുള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന മുദ്ര പതിച്ചു് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ തിരക്കോടു തിരക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഈ തിരക്കൊക്കെ ഏതാണ്ടു് തീരാറായി.

കൂരാച്ചുണ്ടു് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കു് ഈ പണി ഇങ്ങനെയാണു് വന്നതു്: കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രാലയം 28/12/2012 നു് സംസ്ഥാനത്തെ ബിപിഎല്‍ വിഭാഗത്തിനു് 1,32,725 മെട്രിക്‍ ടണ്‍ അരിയും 54,211 മെട്രിക്‍ ടണ്‍ ഗോതമ്പും അധിക വിഹിതമായി അനുവദിച്ചു. കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പു് 19/1/2013 നു് ഈ ഭക്ഷ്യധാന്യ വിഹിതത്തിനു്, 2009ലെ ബിപിഎല്‍ സര്‍വ്വേയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുകയും എന്നാല്‍ ബിപിഎല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കാത്തതുമായ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കു കൂടി അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നു് ഉത്തരവിട്ടു. അരി കിലോയ്ക്കു് 6.20 രൂപയും ഗോതമ്പു് കിലോയ്ക്കു് 4.70 രൂപയുമാണു് വില. 22/1/2013 നു് സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്‍ടര്‍, 2009ലെ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്താന്‍ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിനു് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, അതിനാല്‍ ഇപ്രകാരമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ മൂന്നാം പേജില്‍ “ഈ കുടുംബം 2009ലെ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ —–ാം നമ്പരായി ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്” എന്നു് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നു് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് ഏര്‍പ്പാടാക്കാന്‍ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പു് സെക്രട്ടറിക്കു് കത്തെഴുതി. ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പു് കീഴാപ്പീസുകളിലേക്കും കൊടുത്തു. തുടര്‍ന്നു് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കു് സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അതു ശരിക്കു് വായിച്ചു പോലും നോക്കാതെ 25/1/2013 നു് താലൂക്കിലെ എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കും “പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിമാരും മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാന്‍ സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്‍ടര്‍ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു” എന്നു് കത്തയച്ചു. സിവില്‍ സപ്ലൈസ് ഡയറക്‍ടറുടെ ഉത്തരവാണോ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിമാരും മുനിസിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയും അനുസരിക്കേണ്ടതു്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണോ ഈ വന്നതു് എന്നൊന്നും നോട്ടമില്ല. എന്തെങ്കിലും കിട്ടാന്‍ കാത്തിരിക്ക്യാണു്, ഉടനേ പഞ്ചായത്തുകളുടെ തലയ്ക്കു് മറിക്കാന്‍.. ഞങ്ങളു് പഞ്ചായത്തുകാരാണെങ്കില്‍ എന്തും ചെയ്തോളുന്ന ഭൈരവന്മാരാണല്ലോ.. 🙂 30/1/2013 നു് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (ഡി.ഡി) വകുപ്പു് ഇപ്രകാരം “ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്കണ”മെന്നു് ഉത്തരവിടുകയും 31/1/2013 നു് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കയക്കുകയും ചെയ്തു.

ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റ് കണ്‍മുമ്പിലുണ്ടു്. വരാന്‍ പോകുന്ന റേഷന്‍ അപേക്ഷകരുടെ പ്രളയം മുന്‍ കൂട്ടിക്കണ്ടു് അന്നു തന്നെ ഇപ്രകാരമൊരു സീല്‍ ഉണ്ടാക്കിച്ചു വച്ചു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ മുതല്‍ പഞ്ചായത്താപ്പീസ്സില്‍ നീല റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളുമായി ബിപിഎല്‍കാരുടെ നീണ്ട നിര പ്രത്യക്ഷമായി. സെക്രട്ടറി ഇതു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാന്‍ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. റേഷന്‍കാര്‍ഡിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് പകര്‍പ്പു സഹിതമുള്ള അപേക്ഷ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസില്‍ നമ്പരിട്ടു് അപേക്ഷകന്റെ കയ്യില്‍ത്തന്നെ കൊടുക്കും. അവര്‍ അപേക്ഷയും റേഷന്‍കാര്‍ഡുമായി എന്റടുത്തു വരും. ഞാന്‍ അപേക്ഷയിലെ ബിപിഎല്‍ നമ്പര്‍ നോക്കി ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റിലെ പേരും റേഷന്‍കാര്‍ഡിലെ പേരും ഒന്നു തന്നെയാണോ എന്നു് പരിശോധിച്ചു് ശരിയാണെങ്കില്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ സീലടിച്ചു് നമ്പറെഴുതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുക്കും. ആളുടെ പേരോ വീട്ടുപേരോ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കില്‍ പ്രാഥമികാന്വേഷണത്തിനു ശേഷം ക്ലാര്‍ക്കിനെക്കൊണ്ടു് ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റെഴുതിച്ചു് ഒപ്പിട്ടു് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തേക്കു് one & same സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനയക്കും. അതു കൊണ്ടു വരുന്ന മുറയ്ക്കു് റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കും. ചില കേസില്‍ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ പേരുള്ളയാള്‍ മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കും. റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ പേരു വെട്ടിപ്പോയിട്ടുമുണ്ടാകും. അപ്പോള്‍ ആളെ ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റെഴുതിക്കൊടുത്തു് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ അടുത്തേക്കു് ബന്ധുത്വ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനയക്കും. കൊണ്ടു വരുന്ന മുറയ്ക്കു് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കും. ഇനിയും ചിലര്‍, പഴയ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പഴത്തെ ലിസ്റ്റില്‍ പേരില്ല, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുമോ എന്നുചോദിച്ചു് വന്നു. അവരുടെ കാര്യത്തില്‍ തികഞ്ഞ നിസ്സഹായത. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രതിദിനം ശരാശരി നൂറ്റിയന്‍പതില്‍ചില്വാനം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകളില്‍ ഞാനൊപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഞാന്‍ ഓഫീസിനു് പുറത്തായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ സെക്രട്ടറിയും കുറെയെണ്ണം ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു. ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തായതു കൊണ്ടു് ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെയേ ഉള്ളു. ചങ്ങരോത്തു് പോലെയുള്ള ചില പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ടോക്കണ്‍ കൊടുത്തിട്ടാണു് തിരക്കു നിയന്ത്രിച്ചതു്. ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ അപേക്ഷകളത്രയും പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്താക്കെ വിവരങ്ങളാണു് റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ മൂന്നാം പേജിലുള്ളതെന്നറിയാമോ? ടിഎസ്ഒ/ആര്‍ഐയുടെ രണ്ടുരൂപ അരിയുടെ ഗുണഭോക്താവെന്ന സീല്‍, മണല്‍ അനുവദിച്ചു എന്ന പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍, ഗ്യാസ് ഏജന്‍സിയുടെ സീല്‍, വികലാംഗസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍, ഭവനനിര്‍മ്മാണ ഗ്രാന്റ് ഗഡു കൊടുത്ത വിവരം, സ്ത്രീ കുടുംബനാഥയായുള്ള കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സ്കോളര്‍ഷിപ്പനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തല്‍, ബാങ്കില്‍ നിന്നും കടമെടുത്ത വിവരം, വെല്‍ഫെയര്‍ ഫണ്ട് ഓഫീസറുടെ സഹായം കൈപ്പറ്റിയ വിവരം, പ്രകൃതിക്ഷോഭ ധനസഹായം അനുവദിച്ചെന്ന തഹസില്‍ദാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം…. അങ്ങനെയങ്ങനെ. ചിലര്‍ അത്യാവശ്യ ഫോണ്‍ നമ്പറുകളും ഇതിലെഴുതി വച്ചു, ചിലതില്‍ കുട്ടികളുടെ കുത്തിവരയും. പഞ്ചായത്തിലെ ബിപിഎല്‍കാരുടെ ഏതാണ്ടൊരു സാമൂഹ്യചിത്രം ഇതിലൂടെ കണ്ടു. ഏതായാലും പഞ്ചായത്തിലെ പരമാവധി അര്‍ഹരായ ആളുകള്‍ക്കു് ഈ അധിക വിഹിതം കിട്ടുമെന്നു് ഞങ്ങളുറപ്പാക്കി. ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടു് ആളുകള്‍ക്കു് അരിയും ഗോതമ്പും കിട്ടാതായിപ്പോവണ്ട. 🙂 ഞങ്ങള്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടുന്ന മറ്റു ജോലികള്‍ക്കു പുറമേയാണിതെങ്കിലും.

ഇനി, ഇപ്പണി ആരായിരുന്നു യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു്?
ഉദ്ദേശം 7 മാസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പു് കലക്‍ടറേറ്റില്‍ നിന്നും, ഇപ്രകാരം 2009ലെ ബിപിഎല്‍ സര്‍വ്വേയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുകയും എന്നാല്‍ ബിപിഎല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കാത്തതുമായ കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്‍ഡുകള്‍ കൂടി ബിപിഎല്‍ ആക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്നും ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി പഞ്ചായത്താപ്പീസുകളില്‍ വന്‍ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു വാങ്ങിയവര്‍ കൂട്ടത്തോടെ കലക്ടറേറ്റിലേക്കു് പോയതു കാരണം കലക്ടറേറ്റിലും വന്‍ തിരക്കു്. ഉന്തും തള്ളുമായി, ബഹളമായി. ഉടന്‍ കലക്ടര്‍ ഇടപെട്ടു് തീരുമാനമാക്കി: അപേക്ഷകള്‍ ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റു സഹിതം പഞ്ചായത്താപ്പീസുകളില്‍ തന്നെ വച്ചാല്‍ മതിയെന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകള്‍ അതാതു പഞ്ചായത്തുകള്‍ ശനിയാഴ്ച തോറും  കലക്ടറേറ്റില്‍ ഇതിനായി രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സെല്ലില്‍ എത്തിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും. ജനത്തിരക്കു് കലക്ടറേറ്റിനെ വിട്ടു് പഞ്ചായത്താപ്പീസ്സില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്താപ്പീസുകളില്‍ നിന്നും കലക്ടറേറ്റില്‍ കിട്ടിയ അപേക്ഷകള്‍ ഒന്നാകെ ജില്ലാ സപ്ലൈ ആപ്പീസിലേക്കു് നടപടി സ്വീകരിക്കാനായി അയച്ചു. ജില്ലാ സപ്ലൈ അപ്പീസില്‍ നിന്നു് അവ താലൂക്കു് സപ്ലൈ ആപ്പീസുകളിലേക്കും വേര്‍തിരിച്ചയച്ചു. എന്നാല്‍ അവിടങ്ങളില്‍ ഈ അപേക്ഷകള്‍ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഇക്കാലമത്രയും കെട്ടിക്കിടന്നു. സിവില്‍ സപ്ലൈസ് വകുപ്പു് അന്നു ചെയ്യേണ്ട പണി നേരാം വണ്ണം ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കു് ഇന്നീ ബുദ്ധിമുട്ടു് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു. ആരോടു് പറയാന്‍.

ഇനിയുമുണ്ടു് രസം. ഒരധികാരസ്ഥാനവും നേരാം വണ്ണം അധികൃതമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണു് 2009ലെ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റ്. ബ്ലോക്കില്‍ നിന്നും ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തില്‍ കൊണ്ടു തരുമ്പോള്‍ അതില്‍ ഒപ്പോ സീലോ ഇല്ലായിരുന്നു. ബിഡിഒയ്ക്കു് ഒപ്പിടാന്‍ വയ്യ. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റ് ക്രോഡീകരിച്ചവര്‍ വരുത്തിവച്ച കുഴപ്പം. പക്ഷേ, പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനു് ആവശ്യക്കാരുടെ തിരക്കേറിവന്നപ്പോള്‍ ഓരോ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിമാരും ഇതു വച്ചു് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റൊപ്പിട്ടു കൊടുക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ആള്‍ത്തിരക്കെങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു മുന്‍ഗണന.

1/1/2013നു് പുറപ്പെടുവിച്ച സേവനാവകാശ ഉത്തരവു പ്രകാരം ബിപിഎല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയല്ല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തു് സെക്രട്ടറി(ബിഡിഒ)യുടെ ചുമതലയാണു്. എന്നാല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവില്‍ “ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്കണ”മെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. ബിഡിഒ ആണോ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറി ആണോ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. തിരക്കു മുഴുവന്‍ പഞ്ചായത്താപ്പീസിലും. ഇവരെ മുഴുവന്‍ ബ്ലോക്കിലേക്കു് പറഞ്ഞയച്ചാലോ? അപ്പോ, “മറ്റേ പഞ്ചായത്തില്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങക്കെന്താ ചെയ്താലു്” എന്നാവും. അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ടാവും ബ്ലോക്കു പരിധിയില്‍. ഇത്രയധികം ആളുകള്‍ ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളില്‍ ബ്ലോക്കിലേക്കു് ഇരച്ചെത്തുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കാവുന്ന മാനേജ്മെന്റ് പരാജയം വലിയ പ്രശ്നമായിത്തീരാനും മതി. വേണ്ടപ്പാ. ഏതു ഭാരവും വലിക്കാന്‍ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പണി തരുന്നെങ്കില്‍ ഇങ്ങനെ സിവില്‍ സപ്ലൈസുകാര്‍ തന്ന പോലെ ശാസ്ത്രീയമായിത്തന്നെ തരണം.
എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം.., മറ്റുള്ളവര്‍ വരുത്തുന്ന വീഴ്ചകളുടെ പാപഭാരം പേറേണ്ടതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ തന്നെ.

ഇന്നിപ്പോള്‍  മാര്‍ച്ചു് 31നകം പുതിയ ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റെന്നു് ബഹുമാനപ്പെട്ട വകുപ്പുമന്ത്രി. അപ്പോപ്പിന്നെ വെറും ഒന്നര മാസത്തെ വിലയേയുള്ളൂ ഇച്ചെയ്തതിനെല്ലാം…

Advertisements

2 thoughts on “റേഷന്‍ കാര്‍ഡും ബിപിഎല്‍ ലിസ്റ്റും പഞ്ചായത്തുകളും

  1. നന്നായി സാര്‍ എല്ലാം സത്യം ആ പഞ്ചായത്തിലിങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കെന്താ ഇത് എല്ലാത്തിലും നാം കേള്‍ക്കുന്നതാണ്. നല്ല ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

  2. mel parnchathu correct, bandhappetta lsgi ennu paranchaaal , grma panchaythanennu ganichu kaanan polum pattilla, nagarangalil corporationum,municipalitiyum thanne, karanam list undakkunnathum thudar nadapadikalum atvarude secretarimar thanne, ruralil athu bdo, appol enthukondum oppidan yogyan bdo, taluk suply officerude kathilallathe oru sthalathum gp secretary enna paramarsham kanukayeyilla,aranu lsgi medhavi ,presidento secretariyo,meyaro secretariyo , enthum cheyyum bayravanmar nammal!

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )